NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete preferenceforprotocol ? Format: delete preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static Parametre: Tag Værdi proto - En af følgende værdier: autostatic: Sleter en autostatisk routingpræference. local: Sletter en lokal routingpræference. netmgmt: Sletter en routingprotokolpræference for en protokol til netværksstyring. nondod: Sletter en præference for en routingprotokol, som ikke kan bruge opkald efter behov. ospf: Sletter en routingprotokolpræference for OSPF. rip: Sletter en routingprotokolpræference for RIP. static: Sletter en statisk routingpræference. Bemærkninger: Sletter et præferenceniveau for en angivet routingprotokoltype. Eksempler: delete preferenceforprotocol proto=rip delete preferenceforprotocol ospf

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip delete preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter pr?ferencen for en angivet protokol. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show routefilter
Viser oplysninger om OSPF-rutefilter.
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
netsh show alias
Viser alle definerede aliaser.
netsh routing ip autodhcp show interface
Viser konfiguration af DHCP-allokatoren for den angivne gr?nseflade.
netsh interface ipv6 delete route
Sletter en IPv6-rute.
netsh routing ip routerdiscovery help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/preferenceforprotocol.htm

0.077

Was bedeutet der Ordner Programme (x86) bei Windows-7?

 /

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Win-7?

 /

What is the XPS Viewer in Windows 10, can i uninstall it (printer)?

 /

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

Add Windows-7 Desktop Gadgets to Windows 8.1 or Windows-10!

 /

Connect to a Remote Registry, how to for Windows?

 /

Windows-8 Download?

 /

How to show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /