NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighed [init-score =] InitialScore [port =] port [timeout =] timeout [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges til logføring. name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren secret Den delte hemmelighed init-score Det første resultat (serverprioritet) port Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal sendes til. timeout Timeout-perioden før RADIUS-serveren markeres som ikke-tilgængelig (sekunder) messages Om der skal sendes logføringsmeddelelser aktiveret/deaktiveret.

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER

netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer en RADIUS-logf?ringsserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set interface
Skifter NAT-parametre for en gr?nseflade.
netsh interface portproxy show v4tov4
Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port.
netsh routing ipx rip set global
Opdaterer konfigurationen af den globale protokol.
netsh ras ipx show config
Viser den aktuelle RAS IPX-konfiguration.
netsh interface ip show interface
Viser IP-gr?nsefladestatistik.
netsh routing ip relay show ifconfig
Viser DHCP Relay Agent-konfiguration pr. gr?nseflade.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.093

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1!

 /

What is facebook.com for an internet site and for what is it good?

 /

Quad-Explorer Q-Dir Defender Firewall zulassen Win-10, Problem!

 /

Was für ein Dateisystem sollte ich bei meinem USB Datenträgern verwenden?

 /

On Android Phone adjust mouse and touch speed ie Samsung Galaxy?

 /

Extend test period in Windows 8.1 and 8 or delay activation!

 /

Color Console ergo CMD.EXE alternative for Windows OS!

 /

Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation?

 /