NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighet [init-score =] start-score [port =] port [timeout =] tidsavbrudd [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Gir en IP-adresse eller navnet til en RADIUS-server for kontobehandling. name DNS-navnet eller IP-adressen til en RADIUS-server secret Den delte hemmeligheten init-score Innledende score (serverprioritet) port Angir porten som godkjenningsforespørsler skal sendes på. timeout Tidsavbruddsperioden før RADIUS-serveren merkes som utilgjengelig (sekunder) messages om kontobehandling av-/på-meldinger skal sendes.

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER

netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - kommando Legger til en RADIUS kontobehandlingsserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set interface
Endrer NAT-parametere for et grensesnitt.
netsh interface portproxy show v4tov4
Viser parametere for IPv4-tilkoblinger via proxy til en annen IPv4-port.
netsh routing ipx rip set global
Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh ras ipx show config
Viser gjeldende RAS IPX-konfigurasjon.
netsh interface ip show interface
Viser statistikk for IP-grensesnittet.
netsh routing ip relay show ifconfig
Viser per-grensesnitt-konfigurasjon for DHCP Relay-agent.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger til en RADIUS kontobehandlingsserver. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.156
16328

Wo finde ich den Download für eine gute Alternative zu Microsofts Office?

 /

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, how to enable/disable and/or adjust?

 /

Opening the PC settings in Windows 10 - 3 options!

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

File formats and file types, what is it?

 /

A List of Windows Shell:Folders Commands?

 /

Touch screen pen, what is it?

 /

Alphabetical, chronological, numerical, intuitive sorting in the file explorer!

 /

In run-command is the control panel not correctly displayed!

 /

Hilfe, warum kann ich nicht drucken an meinem Computer?

 /

Printer is suddenly gone under Windows 10, why?

 /

Wie kann ich Windows 10 Autoupdate Einstellungen aktivieren / deaktivieren?

 /