netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighet [init-score =] start-score [port =] port [timeout =] tidsavbrudd [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Gir en IP-adresse eller navnet til en RADIUS-server for kontobehandling. name DNS-navnet eller IP-adressen til en RADIUS-server secret Den delte hemmeligheten init-score Innledende score (serverprioritet) port Angir porten som godkjenningsforespørsler skal sendes på. timeout Tidsavbruddsperioden før RADIUS-serveren merkes som utilgjengelig (sekunder) messages om kontobehandling av-/på-meldinger skal sendes.

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER

netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - kommando Legger til en RADIUS kontobehandlingsserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set interface
Endrer NAT-parametere for et grensesnitt.
netsh interface portproxy show v4tov4
Viser parametere for IPv4-tilkoblinger via proxy til en annen IPv4-port.
netsh routing ipx rip set global
Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh ras ipx show config
Viser gjeldende RAS IPX-konfigurasjon.
netsh interface ip show interface
Viser statistikk for IP-grensesnittet.
netsh routing ip relay show ifconfig
Viser per-grensesnitt-konfigurasjon for DHCP Relay-agent.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger til en RADIUS kontobehandlingsserver. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.202
16328

It is able to add detect my controller's inputs Xbox 360, and Joystick events?

 /

Autostart-Programme und Anwendungen in Windows 10 finden?

 /

The alternative stop clock for Windows!

 /

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

 /

Open stuff and suggestions for QTP!

 /

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /

A digital desktop clock for Windows with various settings!

 /

What is a paper hole punch?

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /

Beim Löschen von Ordner -Dateien wird die Html Datei auch gelöscht, warum?

 /

Can I customize the background colour of the active explorer pane!

 /