NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighet [init-score =] start-score [port =] port [timeout =] tidsavbrudd [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Gir en IP-adresse eller navnet til en RADIUS-server for kontobehandling. name DNS-navnet eller IP-adressen til en RADIUS-server secret Den delte hemmeligheten init-score Innledende score (serverprioritet) port Angir porten som godkjenningsforespørsler skal sendes på. timeout Tidsavbruddsperioden før RADIUS-serveren merkes som utilgjengelig (sekunder) messages om kontobehandling av-/på-meldinger skal sendes.

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER

netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - kommando Legger til en RADIUS kontobehandlingsserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat set interface
Endrer NAT-parametere for et grensesnitt.
netsh interface portproxy show v4tov4
Viser parametere for IPv4-tilkoblinger via proxy til en annen IPv4-port.
netsh routing ipx rip set global
Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh ras ipx show config
Viser gjeldende RAS IPX-konfigurasjon.
netsh interface ip show interface
Viser statistikk for IP-grensesnittet.
netsh routing ip relay show ifconfig
Viser per-grensesnitt-konfigurasjon for DHCP Relay-agent.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger til en RADIUS kontobehandlingsserver. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.249
16328

How to remove the OneDrive folder from File Explorer in Windows-10?

 /

I can't find the autostart entry on Windows 10, where is it?

 /

I´m missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

Activate automatic driver downloads under Windows 10!

 /

NAS und Netzwerke werden am Windows 10 Computer nicht erkannt (Netzlaufwerk einrichten)?

 /

Can I start Windows-7 Run-Dialog (find, open)?

 /

Can I customize the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Tastaturkürzel um Programme als Administrator auszuführen im RUN-Command Dialog?

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

Can I customize PDF output page size?

 /