NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ name = ] serwer [ [secret =] hasło [init-score =] PoczątkowyWynik [port =] port [timeout = ] limit_czasu [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Dostarcza adres IP lub nazwę serwera RADIUS na potrzeby kont. name Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS secret Wspólne hasło init-score Początkowy wynik (priotytet serwera) port Ustawia port do przesyłania żądań uwierzytelniania. timeout Limit czasu, po którym serwer RADIUS jest oznaczany jako niedostępny (sekundy) messages Czy wysyłać wiadomości o kontach.

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER

netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje serwer kont RADIUS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras ipx set netassign
Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX.
netsh interface ip show config
Wyświetla adres IP i dodatkowe informacje.
netsh routing ip relay show
Wyświetla informacje.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje serwer kont RADIUS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.249
14573

Use For Free the Software to make Scans to PDF on Windows!

 /

What is an admin mode!

 /

Works WinScan2PDF, with all scanner?

 /

Kann man die Ports für den Passiven-Modus auf meinem Windows-FTP-Server festlegen?

 /

How to enable or disable Windows 10/8.1 password query when resuming from sleep mode?

 /

What is the sense of FindSameImagesOK, for what?

 /

Workplace, This PC and computer, where is the difference?

 /

I would like to turn off Auto-Expand of Folders!

 /

Activate Ransomware Protector on Windows 10 for Free!

 /

Die geschützten Systemdateien kann man doch sichtbar machen, wie?

 /

Windows 10 Bildschirmtastatur kann nicht gestartet werden?

 /

What is a mouse pointer?

 /