NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » add » acctserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add acctserver ? add acctserver [ name = ] serwer [ [secret =] hasło [init-score =] PoczątkowyWynik [port =] port [timeout = ] limit_czasu [messages = ] ENABLED|DISABLED ] Dostarcza adres IP lub nazwę serwera RADIUS na potrzeby kont. name Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS secret Wspólne hasło init-score Początkowy wynik (priotytet serwera) port Ustawia port do przesyłania żądań uwierzytelniania. timeout Limit czasu, po którym serwer RADIUS jest oznaczany jako niedostępny (sekundy) messages Czy wysyłać wiadomości o kontach.

NETSH / RAS / AAAA / ADD / ACCTSERVER

netsh ras aaaa add acctserver - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje serwer kont RADIUS. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, add, acctserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Usuwa mapowanie portu protokołu z interfejsu z włączoną usługą NAT.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów.
netsh ras ipx set netassign
Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX.
netsh interface ip show config
Wyświetla adres IP i dodatkowe informacje.
netsh routing ip relay show
Wyświetla informacje.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje serwer kont RADIUS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/acctserver.htm
0.125
14573

Turn-Off or -On the Auto Updates in MS Office!

 /

Send by email in the File Explorer on Windows 10 / 11!

 /

What is a hardware keyboard?

 /

How to control the mouse cursor with keyboard under Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

Excel day time treat text and add days to it, but how?

 /

Is the Full Screen function in the Magnifier under Windows XP or only in Windows 7 possible?

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

After format of external hard drive with Windows, can i delete the free space safely?

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

How to open the Control Panel (x64/x32)?

 /

Terms of use I can't find facebook.com, is there such a thing as facebok.com terms and conditions!

 /

Preview PDF files of Adobe and other Images from Explorer views?

 /