netsh routing ip nat set interface - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set interface ? Bruk: set interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet. mode - En av følgende verdier: Full: Aktiverer full (adresse og port) oversettelses- modus. AddressOnly: Aktiverer "bare adresse"-oversettelsesmodus. Private: Aktiverer privat modus. FullFirewall: Aktiverer full oversettelse med brannmur. AddressOnlyFirewall: Aktiverer "bare adresse"- oversettelse med brannmur. FirewallOnly: Aktiverer bare brannmur. Merknader: Endrer NAT (Network Address Translation) for angitt grensesnitt. Eksempler: set interface "Lokal tilkobling" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / INTERFACE

netsh routing ip nat set interface - Windows 2000/XP - kommando Endrer NAT-parametere for et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkjeningsfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh diag ping dhcp
Pinge DHCP-servere for hvert kort.
netsh routing ip igmp set interface
Endrer parametere for grensesnittkonfigurasjon.
netsh interface ipv6 show mobility
Viser konfigurasjonsparametere for bevegelighet.
netsh routing ipx add staticroute
Legger til en statisk rute i rutetabellen.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer NAT-parametere for et grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/interface.htm
0.186
17033

Hilfe, beim Öffnen kommt die Fehlermeldung "gdiplus.dll erforderlich" ? (Programstart).

 /

Can I disable the SmartScreen filter on Windows 10?

 /

Was ist Surface Go oder Pro?

 /

Finden Sie den Datenträger-Manager in der Computer Verwaltung unter Windows-10!

 /

RUN the Windows Control Panel, how to?

 /

Zeichen einfach per Tastenkombination ersetzen mit Steuerzeichen Unterstützung!

 /

Always Mouse Wheel for no focus Windows on all MS OS!

 /

What is phishing?

 /

In which programming language is the freeware written?

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

The best alternative File Explorer for Windows 10!

 /

Wie kann ich Auto-Play bei DVD, CD, USB deaktivieren in Windows-7?

 /