NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set interface ? Format: set interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen. mode - En af følgende værdier: Full: Aktiverer fuldstændig (adresse og port) oversættelsestilstand. Addressonly: Aktiverer kun oversættelsestilstand med adresse. Private: Aktiverer privat tilstand. FullFirewall: Aktiverer fuldstændig oversættelse med firewall. AddressOnlyFirewall: Aktiverer oversættelsestilstand med firewall og adresse. FirewallOnly: Aktiverer kun firewall. Bemærkninger: Ændrer oversættelse af netværksadresser (NAT) på den angivne grænseflade. Eksempel: set interface "LAN-forbindelse" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / INTERFACE

netsh routing ip nat set interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Skifter NAT-parametre for en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkendelsesfilter til ruter, der modtages p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh diag ping dhcp
Send pingsignal til DHCP-serverne for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip igmp set interface
Skifter konfigurationsparametre for gr?nsefladen.
netsh interface ipv6 show mobility
Viser konfigurationsparametrene for mobilitet.
netsh routing ipx add staticroute
Tilf?jer en statisk rute i rutetabellen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Skifter NAT-parametre for en gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/interface.htm
0.125
17155

Can I start DirectX diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Kann man mit KGB Archiver 2 jede 1GB Daten auf 10MB komprimieren?

 /

Screen recording Cursor hidden, play video is the mouse pointer visible?

 /

Windows 10 Edge on the desktop and quick launch bar as a shortcut?

 /

What is a virtual PC?

 /

Disable automatic drive defragmentation in Windows 11, 10, ...!

 /

Command Prompt cmd.exe not receive all paste commands!

 /

Hilfreiche Start Parameter bei portablem Q-Dir Einsatz!

 /

How to add directories to the library in Explorer Windows 10 / 11?

 /

See a program window under all virtual desktops in Windows 10!

 /

What for are the Lines and Buttons at the root in Tree-View ?

 /

Printer Management, Printer Server, Driver, Printers Connections under Windows 11 and 10!

 /