NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set interface ? Format: set interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på grænsefladen. mode - En af følgende værdier: Full: Aktiverer fuldstændig (adresse og port) oversættelsestilstand. Addressonly: Aktiverer kun oversættelsestilstand med adresse. Private: Aktiverer privat tilstand. FullFirewall: Aktiverer fuldstændig oversættelse med firewall. AddressOnlyFirewall: Aktiverer oversættelsestilstand med firewall og adresse. FirewallOnly: Aktiverer kun firewall. Bemærkninger: Ændrer oversættelse af netværksadresser (NAT) på den angivne grænseflade. Eksempel: set interface "LAN-forbindelse" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / INTERFACE

netsh routing ip nat set interface - Windows 2000/XP - Kommandoer Skifter NAT-parametre for en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkendelsesfilter til ruter, der modtages p? en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh diag ping dhcp
Send pingsignal til DHCP-serverne for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip igmp set interface
Skifter konfigurationsparametre for gr?nsefladen.
netsh interface ipv6 show mobility
Viser konfigurationsparametrene for mobilitet.
netsh routing ipx add staticroute
Tilf?jer en statisk rute i rutetabellen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Skifter NAT-parametre for en gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/interface.htm
0.14
17155

Download Windows Server 2012 R2 x64 and test it!

 /

Complete Deactivation of Grouping in Explorer List Views (Q-Dir)!

 /

The screen goes off too fast and on the Windows 10/11 PC, why?

 /

Kann man die Ports für den Passiven-Modus auf meinem Windows-FTP-Server festlegen?

 /

Quick-Launch, bzw. Schnellstartleiste für die Windows 10 Task-Leiste?

 /

How can I access the registry editor?

 /

Would you like to display the title window in the Windows 11 taskbar?

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

Open quickly the microphone settings on all MS Windows OS!

 /

Mouse Cursor Hide Disable and Options via the Windows taskbar!

 /

Download Free Scan to PDF Tool for Windows 11, 10, ...!

 /

How can I sign up for or register for a Windows Live ID?

 /