netsh routing ip delete preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete preferenceforprotocol ? Použití: delete preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static Parametry: Příznak Hodnota proto - Jedna z následujících hodnot: autostatic: Odstraní autostatické předvolby směrování. local: Odstraní místní předvolby směrování. netmgmt: Odstraní předvolby směrovacího protokolu pro protokol správy sítě. nondod: Odstraní předvolby pro směrovací protokol, který neumí používat vyžádané volání. ospf: Odstraní předvolby směrovacího protokolu pro OSPF. rip: Odstraní předvolby směrovacího protokolu pro RIP. static: Odstraní statické předvolby směrování. Poznámky: Odstraní úroveň předvoleb pro zadaný typ směrovacího protokolu. Příklady: delete preferenceforprotocol proto=rip delete preferenceforprotocol ospf

NETSH / ROUTING / IP / DELETE / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip delete preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show routefilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p group help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh show alias
Vypíše všechny definované aliasy.
netsh routing ip autodhcp show interface
Zobrazí konfiguraci přidělování DHCP pro určené rozhraní.
netsh interface ipv6 delete route
Odstraní trasu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery help
Zobrazí seznam příkazů.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete/preferenceforprotocol.htm
0.186
21413

Windows 8 ohne Benutzerauswahl bei der Anmeldung am Startbildschirm?

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

What is a Windows document?

 /

Add PDFs and images to the PDF?

 /

Verwaltung, bzw. administrative Tools in Windows-10 öffnen!

 /

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /

CPU-Auslastung über die cmd.exe Windows-Eingabeaufforderung abfragen?

 /

The performance index of 8.1 / 10 Windows is back!

 /

TraceRouteOK! Der Routenfinder für Windows

 /

Canon for older printer / scanner problem under Windows 10 no drivers!

 /

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /