NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery help ? Použití: help Poznámky: Zobrazí seznam příkazů.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / HELP

netsh routing ip routerdiscovery help - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add addressrange
K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.
netsh interface portproxy add v6tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios delete nbname
V seznamu názvů NETBIOS odstraní název NETBIOS.
netsh ras ip set access
Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server
netsh interface ip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/help.htm

0.046

Sky Retourenschein für Rücksendung von Geräten finden?

 /

Clone eg transfer the folder from Explorer View-1 to View-2?

 /

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

Outlook 2016 I receive the error message, not an .ost file!

 /

Register all the fonts without installation, for other Windows programs, how to?

 /

Touch Screen Calibration on Windows-10 Tablets and PCs, where is it?

 /

How to select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /

Works the Q-Explorer Q-Dir in Windows 8?

 /