NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery help ? Použití: help Poznámky: Zobrazí seznam příkazů.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / HELP

netsh routing ip routerdiscovery help - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add addressrange
K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.
netsh interface portproxy add v6tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios delete nbname
V seznamu názvů NETBIOS odstraní název NETBIOS.
netsh ras ip set access
Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server
netsh interface ip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/help.htm
0.077

How long does it take to install windows 10 (download)?

 /

Where is the real Desktop folder path in Windows 8.1 / 8 / 10?

 /

Find similar or identical images under Windows (10, 8.1, 7)!

 /

How to do a double-click?

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

Portable use and Windows 10 protected folders problem!

 /

Mauszeiger in Windows-10 beim Tippen versteckt, bzw. ausblenden?

 /

Extend test period in Windows 8.1 and 8 or delay activation!

 /