NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery help ? Použití: help Poznámky: Zobrazí seznam příkazů.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / HELP

netsh routing ip routerdiscovery help - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam příkazů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add addressrange
K fondu adres rozhraní NAT přidá rozsah adres.
netsh interface portproxy add v6tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios delete nbname
V seznamu názvů NETBIOS odstraní název NETBIOS.
netsh ras ip set access
Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server
netsh interface ip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/help.htm
0.093

What internet browsers will work on Windows 7?

 /

Google Chrome im Metro Modus starten bei Windows 8.1/8!

 /

Wo kann ich den Bildschirmschoner aktivieren an meinem Samsung?

 /

Run Command Dialog in all Windows OS (10, 8.1, Seven)?

 /

How to force the standby, I don't like hibernate on Windows 10, 8.1 Tablet-PC?

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Mein USB-3 ist genau so schnell, bzw. langsam wie USB-2, warum?

 /

Eject the CD or DVD Drive via the Desktop Context Menu or Keyboard Shortcut, how to?

 /