NETSH - Windows XP/2000

netsh » show » alias

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh show alias ? Použití: show alias Poznámky: Zobrazí seznam všech definovaných aliasů.

NETSH / SHOW / ALIAS

netsh show alias - Windows 2000/XP - Příkazy Vypíše všechny definované aliasy. / Windows 2000/XP
netsh, show, alias, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp peer show registration
Vypíše názvy partnerů.
netsh diag show news
Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete h323
Zakáže proxy H323.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/show/alias.htm

0.077

Warum fährt Windows 7 automatisch in den Standbymodus, kann man es deaktivieren oder ausschalten

 /

Wozu brauche ich den send_tab / send_enter Befehl (Windows)?

 /

What is pagefile.sys?

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /

Create and mange user accounts in Windows 10?

 /

Was macht der Smart Screen unter Windows, wofür, warum?

 /