NETSH - Windows XP/2000

netsh » show » alias

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh show alias ? Použití: show alias Poznámky: Zobrazí seznam všech definovaných aliasů.

NETSH / SHOW / ALIAS

netsh show alias - Windows 2000/XP - Příkazy Vypíše všechny definované aliasy. / Windows 2000/XP
netsh, show, alias, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp peer show registration
Vypíše názvy partnerů.
netsh diag show news
Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete h323
Zakáže proxy H323.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/show/alias.htm
0.046

How can i start the paint program in Windows 8, 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

Wie kann ich einen Ordner mit vielen Unterordner darstellen?

 /

How to clean up the app folder in Windows 8.1 and 10 (delete app´s)!

 /

I think is missing is the "Invert Selection" option!

 /