NETSH - Windows XP/2000

netsh » show » alias

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh show alias ? Použití: show alias Poznámky: Zobrazí seznam všech definovaných aliasů.

NETSH / SHOW / ALIAS

netsh show alias - Windows 2000/XP - Příkazy Vypíše všechny definované aliasy. / Windows 2000/XP
netsh, show, alias, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp peer show registration
Vypíše názvy partnerů.
netsh diag show news
Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete h323
Zakáže proxy H323.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/show/alias.htm

0.109

What is Unicode / I need that?

 /

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (ad to Start)?

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or folder in Windows 10?

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /

Wie vergleicht man Bilder in mehreren Ordnern?

 /

Wie kann ich die Sprache in Windows-10 ändern?

 /