NETSH - Windows XP/2000

netsh » show » alias

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh show alias ? Použití: show alias Poznámky: Zobrazí seznam všech definovaných aliasů.

NETSH / SHOW / ALIAS

netsh show alias - Windows 2000/XP - Příkazy Vypíše všechny definované aliasy. / Windows 2000/XP
netsh, show, alias, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp peer show registration
Vypíše názvy partnerů.
netsh diag show news
Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete h323
Zakáže proxy H323.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/show/alias.htm
0.062

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

How to Change on facebook.com my Primary Language to/from English?

 /

Do you want to restore the icons on Windows start / login?

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

How to see is it an important Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

Alpha-Transparency?

 /

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (ad to Start)?

 /

Remove Bad APPs from Windows-10 (uninstall, delete)!

 /