NETSH - Windows XP/2000

netsh » show » alias

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh show alias ? Použití: show alias Poznámky: Zobrazí seznam všech definovaných aliasů.

NETSH / SHOW / ALIAS

netsh show alias - Windows 2000/XP - Příkazy Vypíše všechny definované aliasy. / Windows 2000/XP
netsh, show, alias, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh p2p pnrp peer show registration
Vypíše názvy partnerů.
netsh diag show news
Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu.
netsh routing ip nat delete h323
Zakáže proxy H323.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/show/alias.htm
0.171

Erstelle Datei und Internet Explorer Tastaturkürzel für alle Windows OS!

 /

Sind die Spiele bei Windows Vista dabei?

 /

How can I stop the computer load test on my Windows PC?

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

What is it Printer queue?

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

Alternative Windows Console Download klappt nicht!

 /