NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » news

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show news ? Použití: show news Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show news show news /p show news /v

NETSH / DIAG / SHOW / NEWS

netsh diag show news - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, news, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set global
Změní globální parametry serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf add routefilter
Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/news.htm

0.077

How to view all shared folders on Windows-10?

 /

Wie kann ich nur die Verzeichnis-/Ordnerstruktur drucken?

 /

Where is the Send To folder in windows 10, how to open?

 /

Wo kann ich das Passwort meines Benutzers bei Win 7 ändern?

 /

Is portable use of DesktopOK possible?

 /

Soundschema in Windows 8.1/10 anpassen, oder deaktivieren (Startsound, usw)?

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

Das Explorer Spaltenchaos - Eine unendliche Geschichte?

 /