NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » news

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show news ? Použití: show news Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show news show news /p show news /v

NETSH / DIAG / SHOW / NEWS

netsh diag show news - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, news, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set global
Změní globální parametry serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf add routefilter
Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/news.htm
0.296
16172

Modify SmartScreen on Windows 10 (turn off, enable)?

 /

Activate or Turn-Off directory printout from auto startup in Windows 10, 8.1, ...!

 /

www.joyn.de passwort knacken, aber wie?

 /

Befehl um die erweiterte Freigabeeinstellungen in Windows 10 zu öffnen?

 /

Windows 10 the advanced management of hard drives and drives!

 /

How can i manage, bacup or delete the favorites for all Explorer Views in Q-Dir?

 /

Enable or disable secure logon in Windows 10 with Ctrl + Alt + Del!

 /

Window freezes and the program crashes, why?

 /

What is a hexadecimal digit (hexa number)?

 /

Create Your Own Test Certificate (code signing certificate)?

 /

What are Register-Tabs?

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or folder in Windows 10, how to?

 /