NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » news

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show news ? Použití: show news Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show news show news /p show news /v

NETSH / DIAG / SHOW / NEWS

netsh diag show news - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, news, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set global
Změní globální parametry serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf add routefilter
Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/news.htm

0.077

How to see the Folder network access under Windows 10?

 /

8 Mouse Balls for on the Desktop for Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

How to control aggressive programs under Windows 8.1, 8 and 10?

 /

Changed the Don't Sleep the power saving options on the system?

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

Der Windows Favoriten Freund!

 /

How To Restore Windows-8.1 / 10 Files and Folders?

 /

Resolve the Problem with Intel HD and 1680 x1050 screen resolution on Windows 7 and Win 8.1 or 8?

 /