NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » news

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show news ? Použití: show news Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show news show news /p show news /v

NETSH / DIAG / SHOW / NEWS

netsh diag show news - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, news, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set global
Změní globální parametry serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf add routefilter
Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/news.htm
0.187
16172

Recognize the CPU load through individual programs and APPs!

 /

What is Num Lock?

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /

Command prompt Save program parameter arguments as favorites!

 /

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

Alle Druckaufträge in Windows 10 abbrechen über Druckdienst, aber wie?

 /

Wo speichert das Programm Desktop-OK die Datei / Daten beim Speichern?

 /

Can you make money with freeware?

 /

Kann man in Windows 7 die Aero Transparenz anpassen, oder ausschalten?

 /

Unterschied Freeware und Software?

 /

Assign Windows 10 and DVD drive letters!

 /

The screen saver is missing in the control panel, find it quickly!

 /