NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » news

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show news ? Použití: show news Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show news show news /p show news /v

NETSH / DIAG / SHOW / NEWS

netsh diag show news - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, news, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set global
Změní globální parametry serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf add routefilter
Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/news.htm
0.093

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

Reset standard fonts for programs to default in Windows 7, how to?

 /

QuickTextPaste funktioniert in Microsoft Remote / Desktop und App Fenstern!

 /

Difference between Shut-Down Save and Auto Shut-Down Save!

 /

Can I rename the This-PC in My-Computer on Windows 10?

 /

Das Center für erleichterte Bedienung schnell öffnen in Windows 8.1, 8, 10?

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /