NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » news

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show news ? Použití: show news Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Například: show news show news /p show news /v

NETSH / DIAG / SHOW / NEWS

netsh diag show news - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, news, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set global
Změní globální parametry serveru DNS proxy.
netsh interface ipv6 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip show boundary
Zobrazí nakonfigurované mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show authentication
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
netsh firewall set logging
Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf add routefilter
Přidejte směrovací filtr protokolu OSPF.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/news.htm

0.061

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

QuickTextPaste Video!

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Windows

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

How can I quickly open, find, the Program Files folder in Windows 8 / 10?

 /