NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Nastaví režim, který určuje, zda a kdy by měli být ověřováni klienti, se kteří pokoušejí o telefonické připojení. mode - Režim STANDARD - Je třeba ověřit všechna zařízení. NODCC - Zařízení s přímým připojením se neověřují. BYPASS - Pro žádné zařízení se nevyžaduje ověření.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE

netsh ras set authmode - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví režim ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, authmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví režim ověřování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/set/authmode.htm
0.14
14191

This file can not be deleted!

 /

Windows 7 fax and scan, how to find?

 /

Warum man die gesamte Software aktualisieren sollte!

 /

This file can not be deleted!

 /

Windows 7 fax and scan, how to find?

 /

Wie entferne ich das Löschen Bei Neustart Programm von meinem Windows 11/10?

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 or Windows 11?

 /

Daten von Festplatten sicher löschen mit DiskPart über Eingabeaufforderung!

 /

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /

On the notebook / laptop JKL is 123, what can I do?

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /

On the notebook / laptop JKL is 123, what can I do?

 /