NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Nastaví režim, který určuje, zda a kdy by měli být ověřováni klienti, se kteří pokoušejí o telefonické připojení. mode - Režim STANDARD - Je třeba ověřit všechna zařízení. NODCC - Zařízení s přímým připojením se neověřují. BYPASS - Pro žádné zařízení se nevyžaduje ověření.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE

netsh ras set authmode - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví režim ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, authmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví režim ověřování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/set/authmode.htm
0.187
14191

Classic address bar under Windows 10 instead of a new address line!

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

Trim string in cpp?

 /

Where is the folder of Windows 10 wallpapers!

 /

It always comes back to virus and Trojan messages, why?

 /

Magnifier for Microsoft Windows 8.1 (open, find)!

 /

Save your favorite notes and use them again and again!

 /

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

Disable auto driver updates on Windows 10, how to?

 /

How can I turn off ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures, (rename, select) ?

 /

Wie kann ich meine IP-Adressen von meinem VDSL / TDSL / DSL Router herausfinden?

 /