NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Nastaví režim, který určuje, zda a kdy by měli být ověřováni klienti, se kteří pokoušejí o telefonické připojení. mode - Režim STANDARD - Je třeba ověřit všechna zařízení. NODCC - Zařízení s přímým připojením se neověřují. BYPASS - Pro žádné zařízení se nevyžaduje ověření.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE

netsh ras set authmode - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví režim ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, authmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/set/authmode.htm
0.046

On what the permission problem is, I'm Admin?

 /

Ich habe Windows Server 2003 installiert. Brauche ich Server Monitoring für meinen PC?

 /

Der Leistungsindex von 8.1/10 Windows ist wieder da!

 /

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /

Create a password reset eg. recovery disk for Windows 8.1, 8 and Windows 10!

 /

Arbeitsspeicher erweitert am Samsung Galaxy aufrüsten (Android)?

 /

Zufalls Schneeflocken rotierend am Desktop!

 /

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /