netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Nastaví režim, který určuje, zda a kdy by měli být ověřováni klienti, se kteří pokoušejí o telefonické připojení. mode - Režim STANDARD - Je třeba ověřit všechna zařízení. NODCC - Zařízení s přímým připojením se neověřují. BYPASS - Pro žádné zařízení se nevyžaduje ověření.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE


Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Odstraňuje úroveň předvolby pro zadaný protokol.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQNastaví režim ověřování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/set/authmode.htm
0.061
14191
Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1 / 10! Shortcut to Restart Windows 10 / 8.1! The Windows Experience Index is in the wrong language? Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, how to enable/disable and/or adjust? On Windows 8.1 and 10, can I turn off the Internet? Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)? Wer braucht diesen Pixel Tester für Windows? Having problems with certain image formats when adjusting the image size? How to change the Windows 8.1 and 10 local date and time? Use the virtual pointer on Windows 11 excluding any problems?(0)