NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Nastaví režim, který určuje, zda a kdy by měli být ověřováni klienti, se kteří pokoušejí o telefonické připojení. mode - Režim STANDARD - Je třeba ověřit všechna zařízení. NODCC - Zařízení s přímým připojením se neověřují. BYPASS - Pro žádné zařízení se nevyžaduje ověření.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE

netsh ras set authmode - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví režim ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, authmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Nastaví režim ověřování. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/set/authmode.htm
0.296
14191

Unterschied TTF zu OTF, was ist die besser Schrift?

 /

Turn off the Windows 11 PC properly!

 /

Hide drives, Hard and SSD partitions on Windows 10/11!

 /

Windows 10 / 11 Home lokale Benutzer und Gruppen erstellen?

 /

After downloading error message: Not a valid Win32 application, why!

 /

What is the difference $ / GB: between CD, DVD, BluRay and USB!

 /

Activate mouse shadow in Windows, but how to?

 /

Windows x64 Betriebssysteme, was dat?

 /

Unterschied Bilder runterladen oder nur ansehen?

 /

Alle Netzwerkadapter unter Windows 10/11 (sehen, deaktivieren, aktivieren)?

 /

What is a strong password?

 /

The remote desktop port in Windows?

 /