NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Nastaví režim, který určuje, zda a kdy by měli být ověřováni klienti, se kteří pokoušejí o telefonické připojení. mode - Režim STANDARD - Je třeba ověřit všechna zařízení. NODCC - Zařízení s přímým připojením se neověřují. BYPASS - Pro žádné zařízení se nevyžaduje ověření.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE

netsh ras set authmode - Windows 2000/XP - Příkazy Nastaví režim ověřování. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, authmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh ras ip set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.
netsh interface ip delete wins
Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.
netsh routing ip relay add interface
Povolí na rozhraní přenosového agenta DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Odstraní identity a skupiny.
netsh winsock show catalog
Zobrazí obsah katalogu Winsock.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/ras/set/authmode.htm

0.078

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /

What is the difference between Windows 7 Home, Professional, and Ultimate?

 /

Ständige Abstürze nach Windows 10 Update, warum?

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

How reset Quad-Directory Explorer to defaults as in fresh install (uninstall)!

 /

Help, no Tool-Bar and Address-Bar in Explorer Q-Dir?

 /

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

 /

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /