NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show filter - Zobrazí seznam filtrů protokolu. show global - Zobrazí globální konfiguraci protokolu. show interface - Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SHOW

netsh routing ipx rip show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o konfiguraci. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add staticroute
Přidá statickou trasu do směrovací tabulky.
netsh ras delete multilink
Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf set routefilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p
Změny kontextu `netsh p2p'.
netsh routing ipx show interface
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace o konfiguraci. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/show.htm
0.187
15085

What is a solid state drive?

 /

Wozu der alternative Windows 11, 10, ... Explorer, es gibt doch den MS Explorer!

 /

Save electricity, save hardware, save money, save nature on all Windows!

 /

The digital Windows 11, 10, ... desktop clock without lock screen!

 /

Check RAM size, type and speed in Windows 11!

 /

Change Windows 10 update settings, quick fix!

 /

What is a paper hole punch?

 /

Is a Raspberry Pi 3, 4, 5 worth it ... is it a cheap system!

 /

Notice this is a private parking lot - Short-Car-Note!

 /

Is it possible to activate Windows 10 by phone?

 /

How to customize the screen / touch keyboard in Windows 11!

 /

Improve desktop, place second monitor correctly under Windows 10/11!

 /