NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show filter - Zobrazí seznam filtrů protokolu. show global - Zobrazí globální konfiguraci protokolu. show interface - Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SHOW

netsh routing ipx rip show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o konfiguraci. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add staticroute
Přidá statickou trasu do směrovací tabulky.
netsh ras delete multilink
Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf set routefilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p
Změny kontextu `netsh p2p'.
netsh routing ipx show interface
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí informace o konfiguraci. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/show.htm
0.202
15085

Kann ich einrichten, dass mein Windows 10 DVD´s beim Einlegen automatisch abspielt?

 /

Enable / Disable Virtualization on Windows 10 or Server 2016, how to do?

 /

Bei Windows 7 das Windows 10 Update deaktivieren, aber wie?

 /

Gesperrte / Geschützte Dateien und Ordner unter Windows entsperren und löschen!

 /

When filtering, no path can be specified (directory print, expression)!

 /

Windows Desktop Uhr Programme!

 /

Insert text snippets about clipboard via Windows Keyboard Shortcuts!

 /

Maus-Tropfen-Spuren am Windows Desktop!

 /

How to list (see) all users via command line?

 /

Enable in Event Viewer Protokol for Print-Jobs on all Windows!

 /

Beispiel, klassische Desktop-Uhr auf einem grünen Desktop!

 /

Wo finde ich die Windows 8.1 / 10 Schriftarten (den Fonts Ordner)?

 /