NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip show ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: show filter - Zobrazí seznam filtrů protokolu. show global - Zobrazí globální konfiguraci protokolu. show interface - Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SHOW

netsh routing ipx rip show - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí informace o konfiguraci. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx add staticroute
Přidá statickou trasu do směrovací tabulky.
netsh ras delete multilink
Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
netsh help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip ospf set routefilter
Nastaví akce filtru protokolu OSPF pro směrování.
netsh p2p
Změny kontextu `netsh p2p'.
netsh routing ipx show interface
Zobrazí konfiguraci IPX na rozhraní.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/show.htm

0.093

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /

Memory is less than the amount of installed memory in Windows 8.1!

 /

Windows-10 App Mikrofon Zugriff verweigern, aber wie!

 /

Einrichten von kontrolliertem Zugriff auf Ordner in der Windows-10!

 /

What is the difference between Windows 7 Home, Professional, and Ultimate?

 /

Where is the notepad in windows 10, how to open?

 /

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, how to?

 /

Was ist eine Bootdiskete?

 /