netsh » p2p » pnrp » peer » resolve

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer resolve ? Použití: resolve [peername =] [[cloud=]] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má provést rozpoznání. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Rozpozná název partnera. Příklady: resolve peername=0.0 cloud=Global_ resolve 0.anyname

NETSH / P2P / PNRP / PEER / RESOLVE


Quick - Link:
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
netsh interface ipv6 set mobility
Změní parametry mobilní konfigurace.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPřeloží název partnera. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/resolve.htm
0.093
14625
Show file extensions in Explorer in Windows 11? Can I set internet data limit in Windows 11? Can I upgrade Windows 10 to Windows 11? Restore Desktop Icons Problem in Desktop-OK and Overwrite! Automatically log in without removing the pin on Windows 11? Position vom aktuellen Datum im Kalender einstellen? Wo sind die besten Registry Hacks für Windows 11? Windows 11 Home or Pro Version? How can I switch or change the Language In DesktopOK? Kann ich E-Mails per Tastenkürzel versenden?(0)