NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » resolve

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer resolve ? Použití: resolve [peername =] [[cloud=]] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má provést rozpoznání. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Rozpozná název partnera. Příklady: resolve peername=0.0 cloud=Global_ resolve 0.anyname

NETSH / P2P / PNRP / PEER / RESOLVE

netsh p2p pnrp peer resolve - Windows 2000/XP - Příkazy Přeloží název partnera. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, resolve, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přeloží název partnera. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/resolve.htm
0.249
14625

Generate random numbers in the command prompt or batch file!

 /

Can I still use the ping command under Windows 11?

 /

Terminate APPs, applications on Windows 11, 10, ...!

 /

Make all windows transparent under MS Windows OS!

 /

Bug fix in the 4 Explorer list view under Windows 11, 10, 8.1!

 /

Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10?

 /

Komplette Deaktivierung des Flugzeugmodus unter Windows?

 /

Stars on Windows desktop in the foreground!

 /

Clean up TEMP quickly on Windows 11!

 /

Ist wirklich das neue Windows 11 installiert?

 /

The correct size of the paging file in Windows 10/11?

 /

Identify the big resource consumer on MS Windows 11, 10, ... OS!

 /