netsh p2p pnrp peer resolve - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » resolve

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer resolve ? Použití: resolve [peername =] [[cloud=]] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má provést rozpoznání. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Rozpozná název partnera. Příklady: resolve peername=0.0 cloud=Global_ resolve 0.anyname

NETSH / P2P / PNRP / PEER / RESOLVE

netsh p2p pnrp peer resolve - Windows 2000/XP - Příkazy Přeloží název partnera. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, resolve, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přeloží název partnera. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/resolve.htm
0.171
14625

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

 /

Was ist besser, der FTP-Aktivmodus oder Passivmodus?

 /

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 excluding password!

 /

How to Fix Bad Desktop Icons in Windows 10?

 /

Get Window Text for Windows read the window text!

 /

Is it possible to change the title of the Quad-Explorer window?

 /

Can not drag In Explorer View at Windows Admin Mode!

 /

Desktop OK grant access to Defender Folder Protection W10!

 /

Windows 8 ohne Benutzerauswahl bei der Anmeldung am Startbildschirm?

 /

What is a loose leaf binder?

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

Windows 10 ISO installation DVD with all updates, download?

 /