NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » resolve

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer resolve ? Použití: resolve [peername =] [[cloud=]] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má provést rozpoznání. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Rozpozná název partnera. Příklady: resolve peername=0.0 cloud=Global_ resolve 0.anyname

NETSH / P2P / PNRP / PEER / RESOLVE

netsh p2p pnrp peer resolve - Windows 2000/XP - Příkazy Přeloží název partnera. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, resolve, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/resolve.htm
0.155

Kann ich StressMyPC einsetzen, um mein Dual-CPU-System zu stressen und testen?

 /

Die Desktop Icons, bzw. Symbole bei Vista sind viel zu groß!

 /

Timestamps?

 /

Datenübertragung zu langsam. W10 Defender aktiviert sich immer wieder!

 /

Text Bearbeitungsprogramm und Text Editor, wo ist der Unterschied?

 /

External hard disk standby turn off Win-10 (USB, eSATA)?

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /

Why print out the lost space on the hard disk for Windows?

 /