netsh p2p pnrp peer resolve - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » resolve

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer resolve ? Použití: resolve [peername =] [[cloud=]] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má provést rozpoznání. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Rozpozná název partnera. Příklady: resolve peername=0.0 cloud=Global_ resolve 0.anyname

NETSH / P2P / PNRP / PEER / RESOLVE

netsh p2p pnrp peer resolve - Windows 2000/XP - Příkazy Přeloží název partnera. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, resolve, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přeloží název partnera. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/resolve.htm
0.233
14625

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

How long does it take to install Microsoft Office 365!

 /

Windows 10 notification "Turn-on virus protection", how to turn off this message?

 /

Command to restart programs via command prompt?

 /

Windows Installation plus Aktualisierung, wie lange dauert es?

 /

The folder size evaluation does not start with Windows!

 /

Windows-Desktop im Vordergrund, bei Klick funktioniert nicht?

 /

Scroll via mouse wheel even if the window is not in the foreground ergo focused!

 /

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

 /

Open a new program instance or window via Windows Start (8.x, 10)!

 /

Open next folder in new file explorer window!

 /