NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » resolve

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer resolve ? Použití: resolve [peername =] [[cloud=]] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má provést rozpoznání. Výchozí nastavení je všechny shluky. Poznámky: Rozpozná název partnera. Příklady: resolve peername=0.0 cloud=Global_ resolve 0.anyname

NETSH / P2P / PNRP / PEER / RESOLVE

netsh p2p pnrp peer resolve - Windows 2000/XP - Příkazy Přeloží název partnera. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, resolve, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx show
Zobrazí informace.
netsh interface ip show icmp
Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
netsh routing ip relay show ifbinding
Zobrazí vazby adres IP pro rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud flush
Vyprázdní položky mezipaměti.
netsh bridge uninstall
Odebere součást odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh routing ip dnsproxy show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci DNS proxy.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přeloží název partnera. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/resolve.htm
0.186
14625

How to create a PDF from Screenshot or other Images?

 /

Disable and enable SmartScreen via CMD BATCH command?

 /

I can not display and see MP3 tags in Quad Explorer on Windows 10?

 /

Windows-10 neue versteckte Funktionen!

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /

Fügen Sie ein wenig Winterzaubergefühl auf Ihrem Desktop hinzu!

 /

Help, Windows 7 has no games (find, install, play)?

 /

Data transfer rates for DDR, DDR2, DDR3 and DDR4, how fast?

 /

The alternative test page printout on Windows operating systems!

 /

The default printer has disappeared after Windows 10 Auto-Update?

 /

Kann ich das alternative Energie Effizienz Tool von meinem Windows 10, ... entfernen!

 /