NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete address ? Sposób użycia: delete address [interface=] [address=] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. address - Adres IPv6 do usunięcia. store - Jedna z następujących wartości: active: usunięcie jest obecne tylko do następnego rozruchu. persistent: usunięcie jest trwałe (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje adres IPv6 w danym interfejsie. Przykład: delete address "Prywatny" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ADDRESS

netsh interface ipv6 delete address - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa adres IPv6 z interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh interface ip delete
Usuwa wpis konfiguracji z tabeli.
netsh routing ip ospf uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p group show address
Rozpoznaje uczestnika bieżącego węzła i wyświetla jego adres.
netsh winsock help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip delete interface
Wyłącza przesyłanie dalej adresów IP na określonym interfejsie.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa adres IPv6 z interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/address.htm
0.249
16160

Admin desktop shortcut on Windows 11 excluding password!

 /

Activate transparency effects under Windows 11, but how!

 /

Enable Windows 8 Style Start Screen in Windows 10!

 /

Autostart der Terminal-APP beim Login in Windows 11!

 /

See the secret network connections to the computer in command prompt! 

 /

What are number formats?

 /

Easy Reset Windows 11!

 /

Lotto, Toto, Auswahlwette, Keno und EuroJackpot  Gewinnzahlen Zufallsgenerator! 

 /

How do I find out how much RAM is installed on a computer?

 /

Warum werden Dateitypen mit falschem Programm geöffnet?

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

After upgrade, user switching does not show why Windows 10 / 11?

 /