NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete address ? Format: delete address [interface=] [address=] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Den IPv6-adresse, der skal slettes. store - En af følgende værdier: active: Sletningen gælder kun til næste start. persistent: Sletningen er permanent (standard). Bemærkninger: Ændrer en IPv6-adresse for en angivet grænseflade. Eksempel: delete address "Privat" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ADDRESS

netsh interface ipv6 delete address - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en IPv6-adresse fra en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ip set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh routing ip relay dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh p2p idmgr help
Viser en liste over kommandoer.
netsh bridge
?ndringer til 'netsh bridge'-konteksten.
netsh routing ip dnsproxy dump
Viser et konfigurationsscript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en IPv6-adresse fra en gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/address.htm
0.14
17407

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /

Error message after converting the bin to ISO file on Windows 10!

 /

Fastest way to a Quickly scan for malware and spyware on Windows-10 / 11!

 /

Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden auf Windows 11/10!

 /

Switch in Windows 8.1 between local and Microsoft account!

 /

Directory Access Denied on Windows 10 / 11!

 /

Navigation exclusively with the arrow keys in the Quad Explorer!

 /

Finden Sie den Datenträger-Manager in der Computer Verwaltung unter Windows-10!

 /

What is FTPS, SFTP, FTP?

 /

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

 /

Translate text from clipboard!

 /

There are several instances with different directories possible!

 /