NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete address ? Format: delete address [interface=] [address=] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Den IPv6-adresse, der skal slettes. store - En af følgende værdier: active: Sletningen gælder kun til næste start. persistent: Sletningen er permanent (standard). Bemærkninger: Ændrer en IPv6-adresse for en angivet grænseflade. Eksempel: delete address "Privat" fe80::2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ADDRESS

netsh interface ipv6 delete address - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en IPv6-adresse fra en gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ip set
Indstiller konfigurationsoplysninger.
netsh routing ip relay dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh p2p idmgr help
Viser en liste over kommandoer.
netsh bridge
?ndringer til 'netsh bridge'-konteksten.
netsh routing ip dnsproxy dump
Viser et konfigurationsscript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/address.htm

0.046

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1, 8 and 10!

 /

Can I move the Windows-7 taskbar to different locations?

 /

Automatically open folder in Windows 10 tree view (expand)!

 /

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Wie kann ich den Kompatibilitätsmodus in Windows-XP deaktivieren, anpassen!

 /

How can i activate Windows-8 or 8.1 via phone system?

 /

How to change Windows Border Color in Windows-7?

 /