NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ? Použití: delete prefixpolicy [prefix=]/ [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota prefix - předpona, pro kterou má být přidána zásada; store - jedna z následujících hodnot: active: odstranění platí pouze do dalšího restartování; persistent: odstranění je trvalé (výchozí). Poznámky: Odstraní zásadu výběru zdrojové a cílové adresy pro danou předponu. Příklad: delete prefixpolicy ::/96

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 delete prefixpolicy - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položku zásady předpony. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set interface
Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní.
netsh interface ipv6 set address
Změní informace o adrese IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP.
netsh ras aaaa show authserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní položku zásady předpony. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/prefixpolicy.htm
0.14
18370

Images can be reduced by drag and drop!

 /

Windows Zeitzone über Konsole / Powershell ändern!

 /

Sleep Mode can be disabled directly in Windows 11 / 10!

 /

Keyboard shortcuts to start multiple programs commands (run, runx, runa, runX, runA)!

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

More mouse functions and settings about options menu!

 /

Das Foto Verkleinerung Tool ist in falscher Sprache / Übersetzen!

 /

Turn off the lock screen in Windows 10 / 11 , can I?

 /

Why you cannot completely uninstall Internet Explorer!

 /

Do not Sleep parameter example!

 /

Selecting only one line in the Windows Word document!

 /

Can I print all lists and directory contents from the Explorer view on Windows 11, 10, ...?

 /