NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ? Použití: delete prefixpolicy [prefix=]/ [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota prefix - předpona, pro kterou má být přidána zásada; store - jedna z následujících hodnot: active: odstranění platí pouze do dalšího restartování; persistent: odstranění je trvalé (výchozí). Poznámky: Odstraní zásadu výběru zdrojové a cílové adresy pro danou předponu. Příklad: delete prefixpolicy ::/96

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 delete prefixpolicy - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položku zásady předpony. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set interface
Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní.
netsh interface ipv6 set address
Změní informace o adrese IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP.
netsh ras aaaa show authserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/prefixpolicy.htm
0.062

Welche CPU hat mein Windows-PC?

 /

Virtual mouse balls hanging on a virtual elastic rubber band for Windows!

 /

Can not drag In Explorer View at Windows Administrator Mode!

 /

Difference bit rate and sample rate (sampling rate)?

 /

Why is not an organizer integrated (to allow event scheduling and notifications)?

 /

Open a new program instance or window via Windows Start (8.x, 10)!

 /

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures?

 /

WinScan2PDF und WIA (Windows Image Acquisition) Windows Bilderfassung!

 /