NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ? Použití: delete prefixpolicy [prefix=]/ [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota prefix - předpona, pro kterou má být přidána zásada; store - jedna z následujících hodnot: active: odstranění platí pouze do dalšího restartování; persistent: odstranění je trvalé (výchozí). Poznámky: Odstraní zásadu výběru zdrojové a cílové adresy pro danou předponu. Příklad: delete prefixpolicy ::/96

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 delete prefixpolicy - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položku zásady předpony. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set interface
Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní.
netsh interface ipv6 set address
Změní informace o adrese IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP.
netsh ras aaaa show authserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní položku zásady předpony. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/prefixpolicy.htm
0.14
18370

Customize which desktop icons are displayed in Windows 11!

 /

Is the desktop clock not a system resources waster for Windows?

 /

Where can I find good processor charts in order to be able to compare the CPU's better?

 /

Problem: Students create new desktop icons and swap positions!

 /

Alternative to Command Prompt, CMD.EXE for MS Windows 11, 10, ... and Server OS!

 /

Can I create a non-compressible file with your software?

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Identify the big resource consumer on MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /

What are the system requirements for Windows 11?

 /

Is it possible to open only two directorys and not 4 Explorer for Windows OS?

 /

Share and user names, save the network passwords on Windows 11, 10, ...!

 /