NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ? Použití: delete prefixpolicy [prefix=]/ [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota prefix - předpona, pro kterou má být přidána zásada; store - jedna z následujících hodnot: active: odstranění platí pouze do dalšího restartování; persistent: odstranění je trvalé (výchozí). Poznámky: Odstraní zásadu výběru zdrojové a cílové adresy pro danou předponu. Příklad: delete prefixpolicy ::/96

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 delete prefixpolicy - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní položku zásady předpony. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set interface
Změní parametry serveru DNS proxy pro rozhraní.
netsh interface ipv6 set address
Změní informace o adrese IPv6.
netsh routing ip show boundarystats
Zobrazí mezní hodnoty vícesměrového vysílání protokolu IP.
netsh ras aaaa show authserver
Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf add virtif
Přidá virtuální rozhraní.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní položku zásady předpony. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/prefixpolicy.htm
0.265
18370

The Desktop Classic Analog Watch!

 /

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows-10!

 /

Windows desktop in the foreground at click doesn't work?

 /

Complete Deactivation of Grouping in Explorer List Views!

 /

Formatierung und Partitionierung der Festplatte ohne Windows?

 /

Windows 10 Clipboard Open history and use!

 /

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected directorys problem!

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /

Deaktivieren Sie den Suchverlauf im Windows 10-Datei-Explorer!

 /

Deaktivieren Sie den Suchverlauf im Windows 10-Datei-Explorer!

 /

Start calendar directly via totray shortcut on the desktop!

 /