NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ? Sposób użycia: delete prefixpolicy [prefix=]/ [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość prefix - Prefiks, dla którego ma być dodana zasada. store - Jedna z następujących wartości: active: usunięcie jest obecne tylko do następnego rozruchu. persistent: usunięcie jest trwałe (domyślnie). Uwagi: Usuwa zasadę wyboru adresów źródłowego i docelowego dla danego prefiksu. Przykład: delete prefixpolicy ::/96

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 delete prefixpolicy - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa wpis zasad prefiksu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Usuwa poziom preferencji dla określonego protokołu.
netsh interface ipv6 isatap set router
Ustawia informacje o routerze ISATAP.
netsh routing ip set interface
Ustawia stan interfejsu.
netsh ras aaaa set acctserver
Ustawia właściwości serwera kont.
netsh firewall help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip ospf add area
Dodaje obszar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa wpis zasad prefiksu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/prefixpolicy.htm
0.218
16994

Can I delete files excluding the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Is there compatibility mode on Windows 10?

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system customizes!

 /

Portable use and Windows 10 protected folders problem!

 /

Install the integrated PDF printer driver in Windows 10!

 /

When drag drop are not all files and folders added to the list?

 /

Ist OEM von Adobe Acrobat eine Vollversion, was ist besser für PDFs?

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

CPU-Last basierendes Verhalten im Bezug auf Ruhezustand!

 /

Identify the big resource consumer on MS Windows OS!

 /

What is formatting hard drives?

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /