NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ? Kullanım: delete prefixpolicy [prefix=]/ [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer prefix - İlke eklenecek önek. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Silme yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Silme kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir önek için kaynak ve hedef adres seçim ilkesini siler. Örnek: delete prefixpolicy ::/96

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 delete prefixpolicy - Windows 2000/XP - Komutları Önek ilkesi girdisi siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set interface
Arabirim için DNS proxy parametrelerini de?iºtirir.
netsh interface ipv6 set address
IPv6 adres bilgilerini de?iºtirir.
netsh routing ip show boundarystats
IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler
netsh ras aaaa show authserver
Kimlik do?rulama için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Güvenlik duvar? çok noktaya yay?n/yay?n
netsh routing ip ospf add virtif
Sanal arabirim ekler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Önek ilkesi girdisi siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/prefixpolicy.htm
0.155
17262

Save state and Settings Problem?

 /

Who needs this Pixel Tester for Windows (10, 8.1, 7, or 11)?

 /

Where does the desktop clock save the settings on MS Windows 10/11?

 /

How to disable Windows Shadows on Windows 10, 8.1?

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

Warum kann ich in Win-7 als Admin nicht auf alle Dateien, bzw. Ordner zugreifen?

 /

Windows 10 / 11 and the Media-Payer 12!

 /

Windows Desktop Clock Snow-White!

 /

I can not find the bytes on my Windows 10/11 PC?

 /

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /

Use random color for a desktop note on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Single window mode plus preview window for all explorers!

 /