NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ? Kullanım: delete prefixpolicy [prefix=]/ [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer prefix - İlke eklenecek önek. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Silme yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Silme kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir önek için kaynak ve hedef adres seçim ilkesini siler. Örnek: delete prefixpolicy ::/96

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 delete prefixpolicy - Windows 2000/XP - Komutları Önek ilkesi girdisi siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set interface
Arabirim için DNS proxy parametrelerini de?iºtirir.
netsh interface ipv6 set address
IPv6 adres bilgilerini de?iºtirir.
netsh routing ip show boundarystats
IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler
netsh ras aaaa show authserver
Kimlik do?rulama için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Güvenlik duvar? çok noktaya yay?n/yay?n
netsh routing ip ospf add virtif
Sanal arabirim ekler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Önek ilkesi girdisi siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/prefixpolicy.htm
0.358
17262

Sperrbildschirm eigenes Bild verwenden auf Windows 10!

 /

How To Restore on Windows 8.1 or 10 Files and Folders?

 /

Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!

 /

What is a virtual hard drive?

 /

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?

 /

Can I pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

What is going on with the duration column on Windows 10?

 /

Die Desktop Uhr am Desktop richtig positionieren!

 /

Q-Dir Columbian Espanol Short Help!

 /

Windows 10: Wie kann man Verzeichnisse zur Bibliothek hinzufügen im Explorer ?

 /

Windows 10/8.1/7 Programme als Administrator ausführen?

 /

Einfacher Zugriff auf das Auswerfen von Laufwerken über das Taskleisten-Menü und Explore!

 /