netsh interface ipv6 delete prefixpolicy - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ? Kullanım: delete prefixpolicy [prefix=]/ [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer prefix - İlke eklenecek önek. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Silme yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Silme kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir önek için kaynak ve hedef adres seçim ilkesini siler. Örnek: delete prefixpolicy ::/96

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 delete prefixpolicy - Windows 2000/XP - Komutları Önek ilkesi girdisi siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set interface
Arabirim için DNS proxy parametrelerini de?iºtirir.
netsh interface ipv6 set address
IPv6 adres bilgilerini de?iºtirir.
netsh routing ip show boundarystats
IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler
netsh ras aaaa show authserver
Kimlik do?rulama için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Güvenlik duvar? çok noktaya yay?n/yay?n
netsh routing ip ospf add virtif
Sanal arabirim ekler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Önek ilkesi girdisi siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/prefixpolicy.htm
0.187
17262

Wer Fußbälle als Maus Spuren am Desktop sehen will!

 /

How to find auto startup folder in Windows 10 (Where is it)?

 /

Read almost all the texts, e.g. from Edit-, List-, Tree-View, Groupbox, ...!

 /

Can i use this stress test for the overclocked graphics card (GPU crash)?

 /

Popup Menus in the File Manager in each explorer list view!

 /

Overclocked systems?

 /

Who needs this Pixel Tester for Windows (10, 8.1, 7, or 11)?

 /

Windows files can't change the last access time hour and minutes?

 /

Sehen Sie mehr von Ihrem Wallpaper am Windows Desktop!

 /

Windows Z menu as an alternative to the Windows X menu (10, 8.1, 7)!

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /