NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ? Kullanım: delete prefixpolicy [prefix=]/ [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer prefix - İlke eklenecek önek. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Silme yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Silme kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Belirli bir önek için kaynak ve hedef adres seçim ilkesini siler. Örnek: delete prefixpolicy ::/96

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 delete prefixpolicy - Windows 2000/XP - Komutları Önek ilkesi girdisi siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set interface
Arabirim için DNS proxy parametrelerini de?iºtirir.
netsh interface ipv6 set address
IPv6 adres bilgilerini de?iºtirir.
netsh routing ip show boundarystats
IP Çok Noktaya Yay?n S?n?rlar?'n? görüntüler
netsh ras aaaa show authserver
Kimlik do?rulama için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Güvenlik duvar? çok noktaya yay?n/yay?n
netsh routing ip ospf add virtif
Sanal arabirim ekler.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/prefixpolicy.htm
0.14

Can i manually create in Windows 8.1 / 8 and 10 a restore point?

 /

Task Manager Desktop shortcut, start minimized in Windows 8.1 / 10!

 /

Portabler Einsatz und Windows 10 geschützte Ordner Problem!

 /

Multi Touch Test on Windows!

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /

Change the default action of pressing WIN+E to start Q-Dir and not explorer.exe on Windows 7 and Windows 8?

 /

Can I displays the directory size in Explorer-Views, file extension?

 /