NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » prefixpolicy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ? Format: delete prefixpolicy [prefix=]/ [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi prefix - Det præfiks, der skal slettes en politik for. store - En af følgende værdier: active: Sletningen gælder kun til næste start. persistent: Sletningen er permanent (standard). Bemærkninger: Sletter politikken til valg af kilde- og destinationsadresse for et bestemt præfiks. Eksempel: delete prefixpolicy ::/96

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / PREFIXPOLICY

netsh interface ipv6 delete prefixpolicy - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter en pr?fikspolitik. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, prefixpolicy, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy set interface
Angiver DNS-proxyparametre for en gr?nseflade.
netsh interface ipv6 set address
?ndrer IPv6-adresseoplysninger.
netsh routing ip show boundarystats
Viser IP-multicast-gr?nser.
netsh ras aaaa show authserver
Viser RADIUS-server(ne), som bruges til godkendelse.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Indstiller firewall'ens multicast/broadcast-
netsh routing ip ospf add virtif
Tilf?jer virtuel gr?nseflade.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/prefixpolicy.htm

0.093

Wie kann ich den File Unlocker deinstallieren (ThisIsMyFile)?

 /

Erstellen eines Screenshots in Windows 8 (8.1, 10) und Autosave als eine Datei!

 /

Wenn man den Mausfokus von der Bildschirmlupe entfernen könnte?

 /

Ändern Sie den Standardspeicherort für gescannte Dokumente!

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

Troubleshoot, repair or recovery Windows 8 and 8.1 with Windows 8 (8.1) Installations DVD!

 /

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /