netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set address ? Format: set address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Den IPv6-adresse, der skal ændres. type - En af følgende værdier: unicast: Markerer adressen som en unicast-adresse (standard). anycast: Markerer adressen som en anycast-adresse. validlifetime - Den levetid, hvor adressen er gyldig. Standardværdien er infinite. preferredlifetime - Den levetid, hvor adressen er foretrukken. Standardværdien er infinite. store - En af følgende værdier: active: Ændringen gælder kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Ændrer en IPv6-adresse for en angivet grænseflade. Tidsværdier kan angives i dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s. Eksempel: set address "Privat" fe80::2 anycast

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS

netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndrer IPv6-adresseoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras show multilink
Viser multilink-typerne, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv6
?ndringer til 'netsh interface ipv6'-konteksten.
netsh routing ip rip add peerfilter
Tilf?jer et filter til servere, der kan godkendes som peers.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Viser statistik for skyen.
netsh diag ping
Sender pingsignal til wins, ip, news, mail, proxy dns og netv?rkskort.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndrer IPv6-adresseoplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.125
15881

Easy paste text shortcut key examples!

 /

Wie kann ich das Programm zu einem bestimmten Zeitpunkt starten CMD, mit Beispiele?

 /

Was sind Powershell Sonderzeichen (Steuerzeichen)?

 /

How can I customize the background image on my Android smart phone?

 /

Keyboard Shortcut to Run as admin in RUN-Command Dialog?

 /

How does resurrecting pixels work with Is-My-LCD-OK?

 /

Quickly paste often used text in Windows via Clipboard Copy / Paste commands!

 /

Folder, Directory?

 /

Dateiformate und Dateitypen, was ist das?

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

Local Group Policy Editor in Windows 10 find and open, but can I?

 /

Can i change the size of the desktop clock (windows, resize)?

 /