NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set address ? Format: set address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Den IPv6-adresse, der skal ændres. type - En af følgende værdier: unicast: Markerer adressen som en unicast-adresse (standard). anycast: Markerer adressen som en anycast-adresse. validlifetime - Den levetid, hvor adressen er gyldig. Standardværdien er infinite. preferredlifetime - Den levetid, hvor adressen er foretrukken. Standardværdien er infinite. store - En af følgende værdier: active: Ændringen gælder kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Ændrer en IPv6-adresse for en angivet grænseflade. Tidsværdier kan angives i dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s. Eksempel: set address "Privat" fe80::2 anycast

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS

netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndrer IPv6-adresseoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras show multilink
Viser multilink-typerne, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv6
?ndringer til 'netsh interface ipv6'-konteksten.
netsh routing ip rip add peerfilter
Tilf?jer et filter til servere, der kan godkendes som peers.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Viser statistik for skyen.
netsh diag ping
Sender pingsignal til wins, ip, news, mail, proxy dns og netv?rkskort.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndrer IPv6-adresseoplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.14
15881

The directory size settings are grayed out what am I doing wrong?

 /

Starting PowerShell on Windows 10 / 11 as an Admin!

 /

Is on Windows x64 the x64 version of NonCompressibleFiles faster or better?

 /

Amazon mit Paypal zahlen, geht sowas?

 /

Verfügbare WLAN Netzwerke anzeigen auf Windows 11!

 /

Gibt es eine Kommandozeilen-Option, um AlwaysMouseWheel minimiert zu starten?

 /

What is lock screen?

 /

Where does the desktop clock save the settings on MS Windows 10/11?

 /

Difference in available and free storage space!

 /

Windows-10/11 Computer-Namen und Arbeitsgruppe ändern, aber wie?

 /

Works WinScan2PDF, with all scanner?

 /

Create a new Favorite Run-Dialog Command, can I?

 /