NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set address ? Format: set address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Den IPv6-adresse, der skal ændres. type - En af følgende værdier: unicast: Markerer adressen som en unicast-adresse (standard). anycast: Markerer adressen som en anycast-adresse. validlifetime - Den levetid, hvor adressen er gyldig. Standardværdien er infinite. preferredlifetime - Den levetid, hvor adressen er foretrukken. Standardværdien er infinite. store - En af følgende værdier: active: Ændringen gælder kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Ændrer en IPv6-adresse for en angivet grænseflade. Tidsværdier kan angives i dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s. Eksempel: set address "Privat" fe80::2 anycast

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS

netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndrer IPv6-adresseoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras show multilink
Viser multilink-typerne, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv6
?ndringer til 'netsh interface ipv6'-konteksten.
netsh routing ip rip add peerfilter
Tilf?jer et filter til servere, der kan godkendes som peers.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Viser statistik for skyen.
netsh diag ping
Sender pingsignal til wins, ip, news, mail, proxy dns og netv?rkskort.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




?ndrer IPv6-adresseoplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.14
15881

See the full load on the new CPU and watch it in the Windows 10 Task Manager!

 /

Quick Rotate / Flip Desktop Screen via Keyboard Shortcut on Windows 10 and 8.1!

 /

GetWindowText funktioniert nicht, wie kann ich es entfernen, deinstallieren?

 /

Windows 8.1 und 8 Testzeitraum verlängern oder Aktivierung hinauszögern!

 /

Ändern der Titelleisten-Farbe der Desktop APPs in Windows-10!

 /

Windows Schriftarten vergleichen visuell!

 /

What is a PDF file?

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

Understand a user profile under Windows 10, 8.1 and MS server!

 /

Difference between IExtractImage2 and IExtractImage?

 /

Ist meine SSD zu heiß, was ist die empfohlene Temperatur?

 /

Was ist das Windows-Flip-3D?

 /