netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » address

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set address ? Format: set address [interface=] [address=] [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]|infinite] [[preferredlifetime=]|infinite] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi interface - Grænsefladenavn eller indeks. address - Den IPv6-adresse, der skal ændres. type - En af følgende værdier: unicast: Markerer adressen som en unicast-adresse (standard). anycast: Markerer adressen som en anycast-adresse. validlifetime - Den levetid, hvor adressen er gyldig. Standardværdien er infinite. preferredlifetime - Den levetid, hvor adressen er foretrukken. Standardværdien er infinite. store - En af følgende værdier: active: Ændringen gælder kun til næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Ændrer en IPv6-adresse for en angivet grænseflade. Tidsværdier kan angives i dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s. Eksempel: set address "Privat" fe80::2 anycast

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / ADDRESS

netsh interface ipv6 set address - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndrer IPv6-adresseoplysninger. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, address, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ras show multilink
Viser multilink-typerne, som PPP vil forhandle om
netsh interface ipv6
?ndringer til 'netsh interface ipv6'-konteksten.
netsh routing ip rip add peerfilter
Tilf?jer et filter til servere, der kan godkendes som peers.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Viser statistik for skyen.
netsh diag ping
Sender pingsignal til wins, ip, news, mail, proxy dns og netv?rkskort.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndrer IPv6-adresseoplysninger. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/address.htm
0.171
15881

Forget the Font Name!

 /

Problem keyboard shortcuts commands in Windows 10 to insert text?

 /

Anwendungen, bzw. Programme unter Windows 8.1 blockieren und wieder entsperren!

 /

Screensaver to display, pictures directory in windows 8.1 / 10?

 /

Powerful sysdm.cpl ,3 command in Windows 10!

 /

Standard Schriftarten für Programme zurücksetzen bei Windows 7, aber wie?

 /

How to manage the Windows 10 (management features)?

 /

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /

Multiple instances of the same app with admin privileges, but how?

 /

Konfigurieren Sie die Anzahl der Schneeflocken und die Flocken-Art!

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

Increase energy efficiency on Windows 10, 8.1 Desktop and Server OS!

 /