NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping adapter ? Použití: ping adapter Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping adapter ping adapter 2 ping adapter net*

NETSH / DIAG / PING / ADAPTER

netsh diag ping adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set flags
Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP.
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/adapter.htm

0.077

Keyboard shortcuts to re-start Windows programs?

 /

A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"?

 /

Wie kann ich in Windows 7 die Bildschirmfrequenz einstellen/ändern?

 /

LG LED TV zurücksetzen auf Werkseinstellung, bzw. Reset!?

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

Remotedesktopverbindung aufrufen, bzw. öffnen in Windows 10, aber wie?

 /

How to open (call) in Windows-8 the 'Shut Down Windows' Dialog Box?

 /

Customize the paging file pagefile.sys in Windows 8.1, 8 and 10!

 /