NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping adapter ? Použití: ping adapter Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping adapter ping adapter 2 ping adapter net*

NETSH / DIAG / PING / ADAPTER

netsh diag ping adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set flags
Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP.
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/adapter.htm

0.124

How to disable Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

Is there a search function in Quad Explorer?

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /

Kann ich den 32-Bit Produkt-Key auch bei 64-Bit einsetzen!

 /

How to open Quickly  Ease of Access Center in Windows 8.1 and 10?

 /

Timestamps?

 /

Driver Update via the Windows 10 Device Manager!

 /

Neuberechnen des Windows Leistungsindex jederzeit (10, 8.1)!

 /