NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping adapter ? Použití: ping adapter Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping adapter ping adapter 2 ping adapter net*

NETSH / DIAG / PING / ADAPTER

netsh diag ping adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set flags
Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP.
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/adapter.htm
0.062

You need for the safe deletion of hard disks a fast Tool?

 /

Extra traces on Windows 10 / 8.1, ... leave behind!

 /

Burn an ISO image to a DVD using CMD commands in Windows 8.1, 10, or 7?

 /

Wie kann man bei Windows 7 bei Programmen die Schrift größer machen?

 /

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Kann ich den Positionsverlauf löschen in Windows-10?

 /

Do you want to restore the icons on Windows start / login?

 /