NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping adapter ? Použití: ping adapter Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: ping adapter ping adapter 2 ping adapter net*

NETSH / DIAG / PING / ADAPTER

netsh diag ping adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip set flags
Pro zadané rozhraní nastavuje příznaky související s protokolem RIP.
netsh p2p pnrp dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping wins
Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/adapter.htm

0.046

Copy Windows 8.1 and 10 folder view settings for all folders, (match, transfer)?

 /

How can i translate ProcessKO or change the language?

 /

8 Lösungen, um den Task-Manager in Windows 8.1, 8  und 10 zu öffnen, bzw. starten!

 /

Handwriting personalization on a Windows-10 Tablet PC, how to?

 /

How can i enable the administrator account in Windows 8, 8.1 or 10?

 /

Installierte Programme in Windows 10 finden, wie kann ich sie deinstallieren?

 /

Where can I see if Service Pack 1 is installed on my Windows 7?

 /

Change Windows 10 Control Panel to classic view, is it possible?

 /