NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ pnrp ğ cloud ğ synchronize ğ seed

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp cloud synchronize seed ? Kullanım: synchronize seed [cloud=] Parametreler: cloud - Eşitlenecek bulut. Açıklamalar: Bir bulutu çekirdek sunucusuyla eşitler. Örnekler: synchronize seed Global_

NETSH / P2P / PNRP / CLOUD / SYNCHRONIZE / SEED

netsh p2p pnrp cloud synchronize seed - Windows 2000/XP - Komutları Bulutu belirtilen ana bilgisayarla eşitler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, cloud, synchronize, seed, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap
`netsh interface ipv6 isatap' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip routerdiscovery show interface
Yönlendirici keşif bilgilerini görüntüler.
netsh ras aaaa delete authserver
Bir RADIUS sunucusunu siler.
netsh firewall add allowedprogram
Güvenlik duvar? taraf?ndan izin verilen program
netsh routing ip nat show
Bilgi gösterir.
netsh interface portproxy show v4tov6
IPv6'ya yönelik IPv4 ba?lant?lar?n? proxy ile gerçekleştirmek için gereken parametreleri gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bulutu belirtilen ana bilgisayarla eşitler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/cloud/synchronize/seed.htm
0.171
18259

Troubleshooting tips for inkjet printers on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Error message no scanner connected Windows 10/11?

 /

Samsung Galaxy disable the mobile Internet (turn off, on)?

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

How can i enable the administrator account in Windows 8.1 or 10?

 /

Was bitteschön ist das XPS von Windows-7/8.1/10/11?

 /

Hilfe das MS Windows 11 hat keine Bildschirmtastatur!

 /

How to scan to pdf in Windows 7?

 /

Register *.qdr for custom start of Quad-Explorer!

 /

Classic and modern address bar for all Explorer Windows, or both together?

 /

Find and Start Remote Desktop Connection in Windows 10, can I?

 /

In Windows 11 Microsoft Konto zu lokaler Benutzer und zurück!

 /