NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » iftable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show iftable ? Použití: show iftable [[index=]celé_číslo [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Číslo určující rozhraní, pro které budou zobrazeny skupiny hostitelů protokolu IGMP. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní. Příklady: show iftable index=1001 rr=5 Příklad zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro rozhraní s hodnotou indexu 1001 a s obnovovacím intervalem 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / IFTABLE

netsh routing ip igmp show iftable - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, iftable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/iftable.htm
0.202
20033

Hinzufügen und Beibehalten von benutzerdefinierten Spalten im Datei-Explorer!

 /

Eine Bildschirmlupe für Windows 10, 8.1 und Sieben! 

 /

Einzelne Cookies im Firefox löschen, Beispiel!

 /

Ordner Gruppierung deaktivieren auf Windows 8.1 und 10.1?

 /

Start or Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1!

 /

The last 10 open fonts directory, use, compare, ...!

 /

Print directory size on all MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Desktop icons and arrangements from Windows 7 to 10,11!

 /

Can I use Whatsapp on the Windows Desktop PC!

 /

The category file management on Software OK!

 /

Verzeichnis mit mehreren Verzeichnissen erstellen per Adressleisten Befehl!

 /

Gesamtspiellänge bei Medien in einer Explorer Spalte unter Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /