NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » iftable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show iftable ? Použití: show iftable [[index=]celé_číslo [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Číslo určující rozhraní, pro které budou zobrazeny skupiny hostitelů protokolu IGMP. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní. Příklady: show iftable index=1001 rr=5 Příklad zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro rozhraní s hodnotou indexu 1001 a s obnovovacím intervalem 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / IFTABLE

netsh routing ip igmp show iftable - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, iftable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/iftable.htm
0.202
20033

WinScan2PDF Turkish Description!

 /

Can I translate Get Pixel Color for people in my country?

 /

V-Ram test the quality of the Ram and the Virtual PC/CPU!

 /

How to change the background colour of the active explorer pane!

 /

Pakete verfolgen und über das Internet oder das LAN folgen!

 /

Direct Download free antivirus software for Windows from Microsoft (7,8,Vista,xp)!

 /

Die Kategorie Office auf Software OK (Büroalltag erleichtern)!

 /

Does Windows 10 support the Cool'n'Quiet or power saving mode?

 /

Calibrate joystick / game controller under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Hilfe in Windows 11 fehlen die Tastatureinstellungen?

 /

What is going on with the duration column on Windows 10?

 /

Windows 11 settings!

 /