NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » iftable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show iftable ? Použití: show iftable [[index=]celé_číslo [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Číslo určující rozhraní, pro které budou zobrazeny skupiny hostitelů protokolu IGMP. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní. Příklady: show iftable index=1001 rr=5 Příklad zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro rozhraní s hodnotou indexu 1001 a s obnovovacím intervalem 5 sekund.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / IFTABLE

netsh routing ip igmp show iftable - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, iftable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add profile
K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.
netsh routing ipx sap set filter
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu.
netsh ras show user
Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.
netsh interface ipv6 6to4 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazuje skupiny hostitelů protokolu IGMP pro zadané rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/iftable.htm
0.296
20033

Was ist ein Bundes-Trojaner?

 /

Netzwerkprobleme identifizieren mit der Eingabeaufforderung bei Windows (10,8.1, 7)!

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

Can I create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /

Can I add batch-script action to Right Click menu of Explorer Windows (10, 8.1, 7.0)?

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

Program parameters eg Windows Command line options!

 /

Why doesn't the window transparency customize when you move the controller?

 /

How can I install Java Script in Windows 10?

 /

Download Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software 64-Bit!

 /

How to delete Autocomplete entries, strings, text entered by mistake or no longer wanted?

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to change the name?

 /