NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. db - Endrer til konteksten "netsh p2p group db". dump - Viser et konfigurasjonsskript. gping - Kontrollerer tilkoblingen til den eksterne gruppens port. help - Viser en liste over kommandoer. resolve - Løser en deltaker i gruppen og viser dens adresser. show - Viser informasjon. Følgende underkontekster er tilgjengelige: db Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P / GROUP

netsh p2p group - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p group". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh diag ping ip
Pinge alle IP-adresser for hvert kort.
netsh routing ip igmp show ifstats
Viser IGMP-statistikk for et angitt grensesnitt.
netsh interface ipv6 show routes
Viser rutetabelloppf?ringer.
netsh routing ipx delete interface
Deaktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
netsh ras ip
Endrer til konteksten "netsh ras ip".

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/group.htm
0.061

WinBin2Iso Video!

 /

Always On Top option for easier Drag and Drop! 

 /

How can I change the desktop wallpaper background in Windows 7?

 /

How To Restore Windows-8.1 / 10 Files and Folders?

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

SmartScreen per CMD BATCH Befehl deaktivieren und aktivieren?

 /

Desktop Icons anzeigen ausblenden in Windows 7, Hilfe?

 /

Q-Dir öffnet Computer 4 mal, letzte Einstellung wird nicht behalten!

 /