NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. db - Endrer til konteksten "netsh p2p group db". dump - Viser et konfigurasjonsskript. gping - Kontrollerer tilkoblingen til den eksterne gruppens port. help - Viser en liste over kommandoer. resolve - Løser en deltaker i gruppen og viser dens adresser. show - Viser informasjon. Følgende underkontekster er tilgjengelige: db Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P / GROUP

netsh p2p group - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p group". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh diag ping ip
Pinge alle IP-adresser for hvert kort.
netsh routing ip igmp show ifstats
Viser IGMP-statistikk for et angitt grensesnitt.
netsh interface ipv6 show routes
Viser rutetabelloppf?ringer.
netsh routing ipx delete interface
Deaktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
netsh ras ip
Endrer til konteksten "netsh ras ip".
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh p2p group". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/group.htm
0.171
14101

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /

Local Group Policy Editor in Windows 11/ 10 find and open, but can I?

 /

What is a pixel?

 /

No connection via WiFi / W-LAN under my Windows 10 / 11 Surface, why?

 /

BitBlt Paint Speed Test for GPU on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

The optimization of the drives under Windows 11!

 /

Virtual pointer stick, good for projectors and PowerPoint!

 /

Prevents the PC from going off or shutting down! 

 /

Stop Watch also known as chronograph, from ancient greek language! 

 /

Quickly change the Windows 11, 10, ... language with PowerShell!

 /

Portable use and Windows 10/11 protected folders problem!

 /

Q-Dir mit orangem Farbschema auf Windows 10/11!

 /