NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » group

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p group ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. db - Endrer til konteksten "netsh p2p group db". dump - Viser et konfigurasjonsskript. gping - Kontrollerer tilkoblingen til den eksterne gruppens port. help - Viser en liste over kommandoer. resolve - Løser en deltaker i gruppen og viser dens adresser. show - Viser informasjon. Følgende underkontekster er tilgjengelige: db Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / P2P / GROUP

netsh p2p group - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh p2p group". / Windows 2000/XP
netsh, p2p, group, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh diag ping ip
Pinge alle IP-adresser for hvert kort.
netsh routing ip igmp show ifstats
Viser IGMP-statistikk for et angitt grensesnitt.
netsh interface ipv6 show routes
Viser rutetabelloppf?ringer.
netsh routing ipx delete interface
Deaktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
netsh ras ip
Endrer til konteksten "netsh ras ip".
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh p2p group". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/p2p/group.htm
0.14
14101

Set file type in Windows 11 for APPs and applications!

 /

Windows-10 Heimnetzgruppe Passwort / Kennwort ändern, aber wie?

 /

Ordner Gruppierung deaktivieren auf Windows 8.1 und 10.1?

 /

How can i add *.bin files in Windows BIN-to-ISO?

 /

How can I crack the www.gmx.de password or log in or register at www.gmx.com?

 /

Windows-10/11 Tool um das Farbprofil für ein Gerät zu ändern, wo ist es? (Drucker, Fax)

 /

Also as dark, eg Dark Theme Desktop Notes!

 /

What are EPUB files?

 /

How do I enable or disable the spell check in MS Outlook?

 /

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

Help TELNET clients is missing under Windows 11, 10, 8.1, 7 ... why?

 /

What is test_exymple@mail.com333 and what about Windows clipboard history?

 /