NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » teredo

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set teredo ? Sposób użycia: set teredo [[typ]=disabled|client|enterpriseclient|default] [[nazwa_serwera=]||default] [[interwał_odśwież=]|default] [[port_klienta=]|default] Parametry: Etykieta Wartość typ - jedna z następujących wartości: disabled: wyłącza usługę Teredo. client: włącza klienta Teredo. enterpriseclient: pomija zarządzane wykrywanie sieci. nazwa_serwera - nazwa lub adres IPv4 serwera Teredo. interwał_odśwież - interwał odświeżania klienta (w sekundach). port_klienta - port UDP klienta (w przeciwnym razie wybrany przez system). Uwagi: Ustawia parametry usługi Teredo. Argument 'default' dla każdego parametru ustawia jego wartość odpowiadającą konfiguracji domyślnej. Przykład: set teredo disable set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com. 60 34567

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / TEREDO

netsh interface ipv6 set teredo - Windows 2000/XP - polecenie Ustawia stan Teredo. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, teredo, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall delete allowedprogram
Usuwa konfigurację programu dozwolonego przez zaporę.
netsh routing ip nat uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface reset all
Resetuje konfigurację.
netsh routing ipx rip show interface
Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh ras show activeservers
Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS.
netsh interface ip show tcpstats
Wyświetla statystykę protokołu TCP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ustawia stan Teredo. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/teredo.htm
0.125
14465

Windows 10 remove frequent directorys from explorer (quick access)?

 /

Was ist eine PDF Datei?

 /

How to change Windows Border Color in Windows-7?

 /

Enable standard desktop icons under Windows 10!

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /

If the symbols / icons are displayed incorrectly in Windows Explorer!

 /

What is formatting hard drives?

 /

Quickly paste often used text om Windows via Clipboard Copy / Paste commands!

 /

Why is Microsoft Windows 10 available for free?

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

Stop Uhr, auch bekannt als Stop Watch Englisch!

 /