NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » reset » all

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface reset all ? Sposób użycia: reset all Resetuje konfigurację Wszystkie interfejsy, które można dodać za pomocą tego kontekstu zostaną usunięte.

NETSH / INTERFACE / RESET / ALL

netsh interface reset all - Windows 2000/XP - polecenie Resetuje konfigurację. / Windows 2000/XP
netsh, interface, reset, all, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh ras ip set addrreq
Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
netsh interface ip delete dns
Usuwa serwer DNS z podanego interfejsu.
netsh routing ip relay add dhcpserver
Dodaje serwery DHCP do globalnej listy serwerów DHCP.
netsh p2p idmgr delete
Usuwa tożsamości i grupy.
netsh winsock show catalog
Wyświetla zawartość Winsock Catalog.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/reset/all.htm
0.046

Kann ich meine Favoriten auf Windows 7 übertragen (xp, acht, vista)?

 /

Rename Default operating system Name at System startup in Windows-7, how to?

 /

Wie deinstalliere ich Anwendungen, bzw. APPs an meinem Samsung?

 /

How to use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /