NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » reset » all

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface reset all ? BRUK: reset all Tilbakestiller konfigurasjon. Alle grensesnitt som kan legges til gjennom denne konteksten, vil bli slettet.

NETSH / INTERFACE / RESET / ALL

netsh interface reset all - Windows 2000/XP - kommando Tilbakestiller konfigurasjon. / Windows 2000/XP
netsh, interface, reset, all, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
netsh ras ipx help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ip set address
Angir IP-adresse eller standard gateway for det angitte grensesnittet.
netsh routing ip relay help
Viser en liste over kommandoer.
netsh p2p idmgr show
Viser identitetsrelatert informasjon.
netsh bridge dump
Viser et konfigurasjonsskript.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
... Online-Games
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/reset/all.htm

0.046

How to delete Autocomplete entries, strings, text entered by mistake or no longer wanted?

 /

Rename Default operating system Name at System startup in Windows-7, how to?

 /

Der Navigationsbereich mit der Verzeichnisstruktur fehlt im Windows-10 Explorer, warum?

 /

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

Desktop-Verknüpfung für das Ausführen-Dialog unter Windows 10 (Befehle)?

 /

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /