NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » reset » all

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface reset all ? Použití: reset all Znovu nastaví konfiguraci. Všechna rozhraní, která lze přidat pomocí tohoto kontextu, budou odstraněna.

NETSH / INTERFACE / RESET / ALL

netsh interface reset all - Windows 2000/XP - Příkazy Obnoví konfiguraci. / Windows 2000/XP
netsh, interface, reset, all, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.
netsh bridge dump
Zobrazí konfigurační skript.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/reset/all.htm

0.061

How can i change the groups settings in explorer view of Q-Dir! 

 /

How to find Windows 8 On-Screen Keyboard, (8.1, open, start, run, osk.exe)?

 /

Windows Key, Windows-Logo!

 /

Wie kann ich einen weiteren Registrierungseditor starten?

 /

How can I switch or change the Language In DesktopOK?

 /

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 8/8.1?

 /

Wie kann ich in Windows-7 die Größe des Vorschaufensters ändern?

 /