NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » reset » all

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface reset all ? Použití: reset all Znovu nastaví konfiguraci. Všechna rozhraní, která lze přidat pomocí tohoto kontextu, budou odstraněna.

NETSH / INTERFACE / RESET / ALL

netsh interface reset all - Windows 2000/XP - Příkazy Obnoví konfiguraci. / Windows 2000/XP
netsh, interface, reset, all, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip add
Přidá položku konfigurace do seznamu.
netsh ras ipx help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip set address
Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
netsh routing ip relay help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh p2p idmgr show
Zobrazí informace týkající se identity.
netsh bridge dump
Zobrazí konfigurační skript.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/reset/all.htm

0.061

Disable Windows 8 / 10 auto turn off?

 /

Disable AutoPlay for all users in Windows 8.1, 8 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

How to switch user accounts on windows 8 / 8.1 (change, swop)?

 /

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /

Start / Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1/8!

 /

MS-Explorer search shortcut on the desktop in Windows 8.1/10!

 /

Help: "Connection error" in Vista when the folder is locked!

 /