NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add filter - Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / ADD

netsh routing ipx rip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k dalšímu portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/add.htm
0.187
15485

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /

A clock on the Windows desktop with a glass effect!

 /

Einstellungen und Optionen für die Windows 7, 8, 10 Schattenkopien und Systemwiederherstellung?

 /

Example how to paste a signature to WordPad via key shortcut!

 /

Start Copy, Paste, Delete in new Process (arrange the files in explorer view)!

 /

Steam games are started delayed when synchronizing with Steam-Cloud !?

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /

Printer is suddenly gone under Windows 10, why?

 /

Anyone can ping on Windows Server and Desktop OS!

 /

Desktop Notes for Windows Desktops, an alternative to MS Short Note APP!

 /

Befehl um lokale Ordner als Netzlaufwerk mit Laufwerksbuchstaben zuzuweisen!

 /