NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add filter - Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / ADD

netsh routing ipx rip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show interface
Pro zadané rozhraní zobrazí konfiguraci překládání adres NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k dalšímu portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/add.htm
0.311
15485

Bei Windows 7 das Windows 10 Update deaktivieren, aber wie?

 /

What is the Windows serial number (10, 8.1, ...)?

 /

What is auto completion?

 /

Supports Windows 7, the Cool'n'Quiet power-saving mode of the AMD processors?

 /

Windows 10 "System Recovery" + cmd features!

 /

Windows 10 version and build number on the desktop!

 /

How to create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /

Auto login in Windows 10 without password?

 /

Is the mouse pointer in Windows 8.1 and 10 smaller than the XP and 7 cursor?

 /

x86 and x32, what is what?

 /

Das Auswerfen der VHD über den MS Explorer in Windows 8.1 / 10!

 /

I´m missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /