NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » ipstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ipstats ? Použití: show ipstats [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota rr - Interval v sekundách mezi obnovením statistiky protokolu IP. Poznámky: Zobrazí informace statistiky protokolu IP. Příklady: show ipstats show ipstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / IPSTATS

netsh interface ip show ipstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiku protokolu IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, ipstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Nastaví informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping ip
Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/ipstats.htm
0.061

Windows 10 Run-Command Dialog via Desktop Shortcut?

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab? 

 /

Disable auto sleep mode on windows 10 tablet PC, how to?

 /

How to see my Computer and Network on Windows 7 desktop?

 /

The Folder Size on Windows-10!

 /

Windows-10 App Mikrofon Zugriff verweigern, aber wie!

 /

How do I start the cmd.exe?

 /

Effective unlocking of gapped files under Windows 10, 8.1, ...!

 /