NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » ipstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ipstats ? Použití: show ipstats [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota rr - Interval v sekundách mezi obnovením statistiky protokolu IP. Poznámky: Zobrazí informace statistiky protokolu IP. Příklady: show ipstats show ipstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / IPSTATS

netsh interface ip show ipstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiku protokolu IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, ipstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Nastaví informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping ip
Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu PingWindows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/ipstats.htm
0.202

Must Windows 7, 8, or 8.1 always be installed on NTFS disk partition?

 /

DesktopOK Tools + functions!

 /

Was ist ein Bootmanager?

 /

NAS and networks are not recognized on the Windows 10 computer (network drive setup)?

 /

Can I turn off button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

Where is the search results folder / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

Share Files and directorys excluding Password on Windows-7, can I?

 /

Windows 10 network adapters are missing, where can I find them?

 /