NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » ipstats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show ipstats ? Použití: show ipstats [[rr=]celé_číslo] Parametry: Příznak Hodnota rr - Interval v sekundách mezi obnovením statistiky protokolu IP. Poznámky: Zobrazí informace statistiky protokolu IP. Příklady: show ipstats show ipstats rr=5

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / IPSTATS

netsh interface ip show ipstats - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí statistiku protokolu IP. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, ipstats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Nastaví informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Odstraní filtr pro akceptovaný server druhé strany.
netsh p2p pnrp diagnostics dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh diag ping ip
Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/ipstats.htm

0.077

Wie kann ich Windows 7 Aero aktivieren, bzw. einschalten?

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

Turn-off the Windows 7 to a specific time without and with additional software (shutdown.exe)?

 /

Kann ich irgendwie das Klick Geräusch bei der Navigation deaktivieren?

 /

How to turn off the Aero in Windows 7 to 100%, not disable it?

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected folders problem!

 /

I´m missing the invert selection function in windows 7 explorer  ?

 /

Where is the Send To folder in windows 10, how to open?

 /