NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » show » catalog

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock show catalog ? Sposób użycia: show catalog [[type=]full] Parametry: type - jedna z następujących wartości (opcjonalne): full: wyświetla wszystkie wpisy. (domyślne) lsp: wyświetla tylko wpisy LSP. bsp: wyświetla tylko wpisy BSP. nsp: wyświetla tylko wpisy NSP. Uwagi: wyświetla wpisy Winsock Catalog.

NETSH / WINSOCK / SHOW / CATALOG

netsh winsock show catalog - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla zawartość Winsock Catalog. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, show, catalog, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh lan show
Wyświetla informacje.
netsh routing ipx set staticroute
Aktualizuje trasę statyczną w tabeli tras.
netsh routing ip add scope
Dodaje zakres multiemisji.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Tworzy interfejs 6over4.
netsh routing ip rip show global
Pokazuje parametry globalne protokołu RIP.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/winsock/show/catalog.htm
0.062

What is the difference between Windows 7 Home, Professional, and Ultimate?

 /

How reset Quad-Directory Explorer to defaults as in fresh install (uninstall)!

 /

Directory expression-preview at the console / command prompt!

 /

How to create System Restore Point in Windows-10?

 /

How do I set sleep mode in windows 10?

 /

How can I activate the Preview feature in Windows 7 Explorer?

 /

How to find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /