NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » show » catalog

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock show catalog ? Format: show catalog [[type=]full] Parametre: type - En af følgende værdier (valgfri): full: Viser alle poster (standard) lsp: Viser kun LSP-poster. bsp: Viser kun BSP-poster. nsp: Viser kun NSP-poster. Bemærkninger: Viser Winsock-katalogposter.

NETSH / WINSOCK / SHOW / CATALOG

netsh winsock show catalog - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser indholdet af Winsock-kataloget. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, show, catalog, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf help
Viser en liste over kommandoer.
netsh lan set autoconfig
Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade
netsh routing ipx set global
Opdaterer den globale IPX-konfiguration.
netsh routing ip add persistentroute
Tilf?jer en vedvarende statisk rute.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Viser 6to4-relayoplysninger.
netsh routing ip rip set global
Agiver globale RIP-parametre.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/winsock/show/catalog.htm

0.077

Include or exclude in Windows 8 / 8.1 / 10 compressed files when searching for files (. ZIP,. CAB, etc.)!

 /

Is restart good for Android mobile smartphones?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

Was ist ein Bootmanager?

 /

Can i compress the non compressible files with 7-zip?

 /

Shortcut to Restart Windows 8.1 / 10!

 /

Portable use of TheAeroClock for Windows Desktops!

 /