NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » allowedprogram

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show allowedprogram ? show allowedprogram [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez zaporę. Parametry: verbose - Tryb informacji pełnej (opcjonalne). DISABLE - Wyświetla tylko podsumowanie (domyślnie). ENABLE - Wyświetla wszystkie dostępne informacje. Przykłady: show allowedprogram show allowedprogram DISABLE show allowedprogram ENABLE show allowedprogram verbose = DISABLE show allowedprogram verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / ALLOWEDPROGRAM

netsh firewall show allowedprogram - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, allowedprogram, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show portopening
Wyświetla konfigurację portu zapory.
netsh routing ip ospf set global
Zmienia globalne parametry protokołu OSPF.
netsh lan show settings
Pokazuje bieżące ustawienia globalne przewodowej sieci LAN.
netsh routing ipx show filter
Wyświetla filtry pakietów.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/show/allowedprogram.htm
0.109

Gibt es eine portable Freeware, um gelöschte Dateien wiederherzustellen?

 /

Magnifier for microsoft windows 8.1 (open, find)!

 /

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /

Alternative Screen Magnifier from XP to Windows 10!

 /

How do I prevent viruses on Windows 10 Home and Pro?

 /

Where is paint in windows 10, can I open?

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

Wie kann ich Windows-7 telefonisch aktivieren?

 /