NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » allowedprogram

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show allowedprogram ? show allowedprogram [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez zaporę. Parametry: verbose - Tryb informacji pełnej (opcjonalne). DISABLE - Wyświetla tylko podsumowanie (domyślnie). ENABLE - Wyświetla wszystkie dostępne informacje. Przykłady: show allowedprogram show allowedprogram DISABLE show allowedprogram ENABLE show allowedprogram verbose = DISABLE show allowedprogram verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / ALLOWEDPROGRAM

netsh firewall show allowedprogram - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, allowedprogram, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show portopening
Wyświetla konfigurację portu zapory.
netsh routing ip ospf set global
Zmienia globalne parametry protokołu OSPF.
netsh lan show settings
Pokazuje bieżące ustawienia globalne przewodowej sieci LAN.
netsh routing ipx show filter
Wyświetla filtry pakietów.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/show/allowedprogram.htm
0.093

What is a pixel?

 /

Find and change the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /

Mouse Hearts for the Windows-10 Desktop!

 /

Ist ein Update Installation von Windows XP auf Vista möglich?

 /

How to select non adjacent files in explorer list view?

 /

Per CMD die CPU auf 64 bit ändern, ist sowas möglich?

 /

Wie kann ich die nicht wieder beschreibbaren CDs, oder DVDs sicher löschen?

 /

See all Network Adapters on Windows 10 (disable, enable)?

 /