NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » allowedprogram

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show allowedprogram ? show allowedprogram [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez zaporę. Parametry: verbose - Tryb informacji pełnej (opcjonalne). DISABLE - Wyświetla tylko podsumowanie (domyślnie). ENABLE - Wyświetla wszystkie dostępne informacje. Przykłady: show allowedprogram show allowedprogram DISABLE show allowedprogram ENABLE show allowedprogram verbose = DISABLE show allowedprogram verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / ALLOWEDPROGRAM

netsh firewall show allowedprogram - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, allowedprogram, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show portopening
Wyświetla konfigurację portu zapory.
netsh routing ip ospf set global
Zmienia globalne parametry protokołu OSPF.
netsh lan show settings
Pokazuje bieżące ustawienia globalne przewodowej sieci LAN.
netsh routing ipx show filter
Wyświetla filtry pakietów.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/show/allowedprogram.htm

0.093

No Expand Triangle and Lines in Explorer Tree-View (Folders)!

 /

Freeware tool for Windows to see how folders and files are structured on your disks.

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

Was ist der wesentliche Unterschied zwischen Win-7 Ultimate und Win-7 Professional?

 /

Disable Auto Connections to WiFi on Windows 10 (Wireless, WLAN)?

 /

Was ist besser, der FTP-Aktivmodus oder Passivmodus?

 /

Close Hanging Programs, Apps and Processes on Windows! 

 /

How to remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /