NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » allowedprogram

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show allowedprogram ? show allowedprogram [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez zaporę. Parametry: verbose - Tryb informacji pełnej (opcjonalne). DISABLE - Wyświetla tylko podsumowanie (domyślnie). ENABLE - Wyświetla wszystkie dostępne informacje. Przykłady: show allowedprogram show allowedprogram DISABLE show allowedprogram ENABLE show allowedprogram verbose = DISABLE show allowedprogram verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / ALLOWEDPROGRAM

netsh firewall show allowedprogram - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, allowedprogram, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show portopening
Wyświetla konfigurację portu zapory.
netsh routing ip ospf set global
Zmienia globalne parametry protokołu OSPF.
netsh lan show settings
Pokazuje bieżące ustawienia globalne przewodowej sieci LAN.
netsh routing ipx show filter
Wyświetla filtry pakietów.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/show/allowedprogram.htm
0.171
19119

Ongoing processes overview in Process-KO!

 /

Left-Right Arrow Keys?

 /

Laufwerke, Festplatten, Partitionen verstecken in Windows 10!

 /

Wie kann man Apps aus dem Windows-10-Startmenü entfernen?

 /

Used RAM Windows, no deposit found?

 /

Wo sind die Einstellungen für Sprache und Region in Windows 11?

 /

Can I use the cute hearts in Microsoft Paint too!

 /

Einfaches Öffnen von Duplikaten, oder Löschen von Bildern!

 /

Can I use the mouse wheel forwarding tool on Windows 11?

 /

Viewing shares, sessions and open files, cmd example?

 /

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

 /

Understand a user profile under Windows 11, 10, 8.1 and MS server!

 /