NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » show » allowedprogram

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall show allowedprogram ? show allowedprogram [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ] Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez zaporę. Parametry: verbose - Tryb informacji pełnej (opcjonalne). DISABLE - Wyświetla tylko podsumowanie (domyślnie). ENABLE - Wyświetla wszystkie dostępne informacje. Przykłady: show allowedprogram show allowedprogram DISABLE show allowedprogram ENABLE show allowedprogram verbose = DISABLE show allowedprogram verbose = ENABLE

NETSH / FIREWALL / SHOW / ALLOWEDPROGRAM

netsh firewall show allowedprogram - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez / Windows 2000/XP
netsh, firewall, show, allowedprogram, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show portopening
Wyświetla konfigurację portu zapory.
netsh routing ip ospf set global
Zmienia globalne parametry protokołu OSPF.
netsh lan show settings
Pokazuje bieżące ustawienia globalne przewodowej sieci LAN.
netsh routing ipx show filter
Wyświetla filtry pakietów.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/show/allowedprogram.htm
0.218
19119

A silver mouse pointer with the appropriate size!

 /

Pointer Stick and Portable + Windows 10 problems!?

 /

Die Kategorie Desktop Uhren auf Software OK!

 /

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /

Windows notification area meaning?

 /

What is disk management?

 /

Disk Error Checking on Windows 10/11!

 /

Can I turn off auto tips, messages and Adds in Windows 10/11?

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Die neue Settings / Einstellungen in Windows 11! 

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows 11, 10, ... ?

 /

Windows 10/11 Volume Mixer Desktop Shortcut, can I create?

 /