NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DUMP

netsh routing ip rip dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip show rtmdestinations
Wyświetla adresy docelowe w tabeli routingu
netsh ras appletalk set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Wyświetla konfigurację odpowiedzi
netsh routing ip ospf install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh lan show
Wyświetla informacje.





Windows-10


Windows-10





Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?





HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/dump.htm
0.046

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Windows 10 Explorer hat keine Statusleiste mit Datei-Information, warum?

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

How to change password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

Wenn man den Mausfokus von der Bildschirmlupe entfernen könnte?

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /

Auto login windows 10 without password?

 /

How to change user account picture in Windows 8.1/8 (login, logon, image)

 /