NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DUMP

netsh routing ip rip dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip show rtmdestinations
Wyświetla adresy docelowe w tabeli routingu
netsh ras appletalk set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Wyświetla konfigurację odpowiedzi
netsh routing ip ospf install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh lan show
Wyświetla informacje.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/dump.htm

0.077

The difference between the touch screen on a desktop computer and tablet!

 /

Can I somehow disable the click navigation sound ?

 /

Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in without keyboard?

 /

Beim Filtern kann auch kein Pfad mit angegeben werden!

 /

Customize the Windows 8.1 / 8 desktop!

 /

Ausführen von MS Visual C++ 6.0 auf Windows 8.1, 10 und 8!

 /

How can I change the favorites folder in Quad-Directory-Explorer?

 /

How to change what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /