NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DUMP

netsh routing ip rip dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip show rtmdestinations
Wyświetla adresy docelowe w tabeli routingu
netsh ras appletalk set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Wyświetla konfigurację odpowiedzi
netsh routing ip ospf install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh lan show
Wyświetla informacje.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/dump.htm

0.062

Bildschirmlupe in Windows 10 finden, starten?

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

How can I view (show) the not installed windows fonts?

 /

How to change Windows Border Color in Windows-7?

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

How to find Windows 8 On-Screen Keyboard, (8.1, open, start, run, osk.exe)?

 /

How to change in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

How to disable Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /