NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DUMP

netsh routing ip rip dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip show rtmdestinations
Wyświetla adresy docelowe w tabeli routingu
netsh ras appletalk set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Wyświetla konfigurację odpowiedzi
netsh routing ip ospf install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh lan show
Wyświetla informacje.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/dump.htm
0.061

What is an internet platform?

 /

Error message no scanner connected Windows 10?

 /

Speichern der Desktop Icon-Positionen und Layouts plus weitere Windows Tools!

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

Fehlermeldung: Dieses Programm verhindert, dass Windows abgemeldet wird?

 /

Timer und Standby, oder Ruhezustand verhindern!

 /

Where are fonts stored in windows 10 and font folder location?

 /

The screen magnifier in Windows 10, where is it?

 /