NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add interface - Konfiguruje protokol igmp na určeném rozhraní.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / ADD

netsh routing ip igmp add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show version
Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.
netsh routing ip nat dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface portproxy set v4tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip delete filter
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu.
netsh ras ipx set negotiation
Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX.
netsh interface ip show
Zobrazí informace
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/add.htm
0.14
15434

What is a mouse pointer?

 /

Can I control aggressive programs under Windows 8.1 and 10?

 /

Windows Server free download!

 /

USB Netto Brutto Daten Rate, USB 3, 2, 1?

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to?

 /

Send by email in the File Explorer on Windows 10 / 11!

 /

Die akkuraten Ermittlung der CPU Frequenz, ganz genau!

 /

Download free text editing program!

 /

Die Bilder Bewertung im alternativem Explorer unter Windows machen!

 /

After monitor excustomize desktop icons disappeared on Windows 11/10!

 /

Windows 11: ms-settings:-Commands for settings!

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, how to?

 /