netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete area ? Format: delete area [areaid=] Parametre: Tag Værdi areaid - IP-adressen på området, der skal slettes. Kommentarer: Sletter et id for området. Dette er et 32-bit tal, udtrykt med punktumnotation, der identificerer OSPF-området. Område-id'et behøver ikke at falde sammen med en IP-adresse eller et IP-netværks-id. Område-id'et for 0.0.0.0 er reserveret til basisnettet (backbon). Hvis området repræsenterer et netværk med undernetværk, kan du bruge IP-netværksnummeret på netværket med undernetværket til område-id'et. Eksempler: delete area 10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / AREA

netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter det angivne omr?de. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add portopening
Tilf?jer firewall-portkonfiguration.
netsh routing ip nat show global
Viser NAT-konfiguration.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
netsh routing ipx rip show
Viser konfigurationsoplysninger.
netsh ras set authmode
Indstiller godkendelsestilstanden.
netsh interface ip show ipnet
Viser IP net-til-medieforbindelser.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Sletter det angivne omr?de. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/area.htm
0.202
15564

DontSleep deaktivieren über den Windows To-Tray Bereich!

 /

Taskkill with the Cmd.exe, can I use correct and useful with examples!

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

Wo ist der Windows Explorer bei Vista?

 /

Ordner vs. Ordner und alle vergleichen, Unterschied (einschließen, ausschließen )?

 /

Using PowerShell and CMD to delete complete directories, with examples?

 /

The improved Windows Command Prompt and Command Line!

 /

Problem when create Windows 10 Installations DVD (Download, Media Creation Tool)?

 /

Help, where can i turn off the Windows 8, or shut down the Windows 8?

 /

Dateien permanent löschen aus System Grundeinstellung!

 /

Search excluding subdirectorys in the File Explorer search!

 /

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /