NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete area ? Format: delete area [areaid=] Parametre: Tag Værdi areaid - IP-adressen på området, der skal slettes. Kommentarer: Sletter et id for området. Dette er et 32-bit tal, udtrykt med punktumnotation, der identificerer OSPF-området. Område-id'et behøver ikke at falde sammen med en IP-adresse eller et IP-netværks-id. Område-id'et for 0.0.0.0 er reserveret til basisnettet (backbon). Hvis området repræsenterer et netværk med undernetværk, kan du bruge IP-netværksnummeret på netværket med undernetværket til område-id'et. Eksempler: delete area 10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / AREA

netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter det angivne omr?de. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add portopening
Tilf?jer firewall-portkonfiguration.
netsh routing ip nat show global
Viser NAT-konfiguration.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
netsh routing ipx rip show
Viser konfigurationsoplysninger.
netsh ras set authmode
Indstiller godkendelsestilstanden.
netsh interface ip show ipnet
Viser IP net-til-medieforbindelser.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Sletter det angivne omr?de. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/area.htm
0.14
15564

Can I selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

Wie kann ich einen System-Wiederherstellungspunkt in Windows-7 manuell erstellen?

 /

Windows 10 Clipboard is broken, what did I do wrong?

 /

How can I display a folder with many subfolders, (Windows, all)?

 /

Undo renaming of mistakenly renamed folders!

 /

Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen in Windows 10?

 /

The alternative stop clock for Windows!

 /

Windows BIN to ISO Converter Software for free 10, 8.1, 7.0 and MS Server Systems!

 /

What is the screen resolution of my Windows 11?

 /

Change / Translate the Language in The Aero Desktop Clock, how to!

 /

It is able to add detect my controller's inputs Xbox 360, and Joystick events?

 /

Can i do a Touch Screen Calibration on Windows 10 and 11 Tablets and PC?

 /