NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete area ? Format: delete area [areaid=] Parametre: Tag Værdi areaid - IP-adressen på området, der skal slettes. Kommentarer: Sletter et id for området. Dette er et 32-bit tal, udtrykt med punktumnotation, der identificerer OSPF-området. Område-id'et behøver ikke at falde sammen med en IP-adresse eller et IP-netværks-id. Område-id'et for 0.0.0.0 er reserveret til basisnettet (backbon). Hvis området repræsenterer et netværk med undernetværk, kan du bruge IP-netværksnummeret på netværket med undernetværket til område-id'et. Eksempler: delete area 10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / AREA

netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter det angivne omr?de. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add portopening
Tilf?jer firewall-portkonfiguration.
netsh routing ip nat show global
Viser NAT-konfiguration.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
netsh routing ipx rip show
Viser konfigurationsoplysninger.
netsh ras set authmode
Indstiller godkendelsestilstanden.
netsh interface ip show ipnet
Viser IP net-til-medieforbindelser.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/area.htm
0.109

Formatting and partitioning the disk without Windows?

 /

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /

Where are fonts stored in windows 10 and font folder location?

 /

Kann ich selbst die Windows-XP Datei Boot.ini bearbeiten und konfigurieren?

 /

Diese Webseite enthält Zeichen aus erweiterten Zeichensätzen?

 /

Classic Address-Bar on Windows-10!

 /

Windows 8 ohne Benutzerauswahl bei der Anmeldung am Startbildschirm?

 /

What is a search history?

 /