netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » delete » area

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf delete area ? Format: delete area [areaid=] Parametre: Tag Værdi areaid - IP-adressen på området, der skal slettes. Kommentarer: Sletter et id for området. Dette er et 32-bit tal, udtrykt med punktumnotation, der identificerer OSPF-området. Område-id'et behøver ikke at falde sammen med en IP-adresse eller et IP-netværks-id. Område-id'et for 0.0.0.0 er reserveret til basisnettet (backbon). Hvis området repræsenterer et netværk med undernetværk, kan du bruge IP-netværksnummeret på netværket med undernetværket til område-id'et. Eksempler: delete area 10.0.0.1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / DELETE / AREA

netsh routing ip ospf delete area - Windows 2000/XP - Kommandoer Sletter det angivne omr?de. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, delete, area, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add portopening
Tilf?jer firewall-portkonfiguration.
netsh routing ip nat show global
Viser NAT-konfiguration.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
netsh routing ipx rip show
Viser konfigurationsoplysninger.
netsh ras set authmode
Indstiller godkendelsestilstanden.
netsh interface ip show ipnet
Viser IP net-til-medieforbindelser.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Sletter det angivne omr?de. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/delete/area.htm
0.078
15564

Unterschied zwischen hacken und einbrechen?

 /

Folder everybody permissions windows 10 (everyone)?

 /

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 10, 8.1, 7!

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Deaktivieren des Windows Store in Windows 8.1/10, kann man das?

 /

Where are fonts stored in Windows 10 and the font directory location?

 /

Can I use small icons in the Windows 7 Task-Bar?

 /

Fastest way to switch user in Windows 10 without log-off?

 /

Can I see all shared directorys on Windows-10 Home and Pro?

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

Wie kann man CMD Befehlsausgabe in eine Datei umleiten, mit Beispiel?

 /