netsh routing ip relay show interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show interface ? Použití: show interface [[name=]<řetězec>] Parametry: Příznak Hodnota name - Název určitého rozhraní, u kterého chcete zobrazit konfiguraci přenosového agenta DHCP. Poznámky: Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro určité rozhraní. Než zobrazíte konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní, musíte nainstalovat příkazy přidat rozhraní a nastavit rozhraní a zapnout přenosového agenta DHCP. Příklady: show interface name="Připojení místní sítě"

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip relay show interface - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip add filter
K zadanému rozhraní přidá filtr paketů.
netsh interface ipv6 6to4 show
Zobrazí informace.
netsh routing ip rip set
Nastaví konfigurační informace.
netsh p2p pnrp diagnostics ping seed
Provede příkaz Ping na konfigurovaný referenční server.
netsh diag ping news
Testování diskusního serveru pomocí příkazu PingWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí konfiguraci přenosového agenta DHCP pro dané rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show/interface.htm
0.202
20719

What is google flights?

 /

How to find installed program files in windows 10 (uninstall)?

 /

What is a Windows document?

 /

Can i customize drive letter in Windows 8.1 and 10!

 /

Wo finde ich das Windows Herunterfahren Dialog Fenster in Windows 8.1/10?

 /

Ist unter Windows x64 die x64 Version von NonCompressibleFiles schneller oder besser?

 /

See list of all installed fonts under Windows 10 (+ 4K problem)!

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

Bilder und MP3 Audio zu einem Film zusammenfügen für YouTube!

 /

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /

Kann ich PowerShell Befehle in der ColorConsole ausführen?

 /

Monitor.Turn.Off.Timer.OK switch off the monitor after the time has elapsed!

 /