netsh routing ip igmp show rasgrouptable - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp » show » rasgrouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show rasgrouptable ? Použití: show rasgrouptable [[index=] [[rr=]celé_číslo]] Parametry: Příznak Hodnota index - Adresa IP rozhraní klienta vzdáleného přístupu, pro kterého chcete zobrazit skupiny vícesměrového volání, ke kterým se připojil. rr - Obnovovací interval vyjádřený jako hodnota v sekundách. Poznámky: Zobrazuje tabulku skupiny hostitelů pro rozhraní klienta vzdáleného přístupu. Příklady: show rasgrouptable index=10.10.1.100 rr=5

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / RASGROUPTABLE

netsh routing ip igmp show rasgrouptable - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, rasgrouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show groups
Zobrazí seznam identit a skupin.
netsh bridge help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip dnsproxy install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 renew
Restartuje rozhraní IPv6.
netsh routing ip set scope
Nastaví název oboru vícesměrového vysílání.
netsh ras aaaa show accounting
Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí se tabulka skupiny hostitelů pro rozhraní vzdálených klientů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/rasgrouptable.htm
0.171
22370

Restore File-Explorer Font Size in Windows 10, 8.1, 7 to default!

 /

Effektives Entsperren gesperrter Dateien unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Where is the Windows Media Center in Windows 10?

 /

Edit Q-Dir *.qdr file for a custom start of the quad file explorer!

 /

Typing speed is slow on windows 10, how to change keyboard speed?

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab folder in explorer view?

 /

Windows 10 Familien-Konto und weitere Personen - Unterschied?

 /

Windows 10 Familien-Konto und weitere Personen - Unterschied?

 /

Why need to update Quad-Explorer for MS OS so often?

 /

Help Windows 10 doesn't have a registry editor, where can i find regedit?

 /

What is the message before standby at xx sec under Windows 10, 8.1, ...?

 /

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /