NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ igmp ğ show ğ rasgrouptable

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp show rasgrouptable ? Kullanım: show rasgrouptable [[index=] [[rr=]tamsayı]] Parametreler: Etiket Değer index - Katıldığı çok noktaya yayın gruplarını göstermek istediğiniz Uzaktan Erişim istemcisinin IP adresi. rr - Saniye olarak yenileme oranı. Açıklamalar: Bir Uzaktan Erişim istemcisi için ana bilgisayarlar grubunu gösterir. Örnek: show rasgrouptable index=10.10.1.100 rr=5

NETSH / ROUTING / IP / IGMP / SHOW / RASGROUPTABLE

netsh routing ip igmp show rasgrouptable - Windows 2000/XP - Komutları Bir Uzaktan Erişim istemci arabirimi için ana makine gruplar? tablosunu gösterir / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, show, rasgrouptable, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show groups
Kimlikleri ve grup listesini görüntüler.
netsh bridge help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh routing ip dnsproxy install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.
netsh interface ipv6 renew
IPv6 arabirimlerini yeniden başlat?r.
netsh routing ip set scope
Bir çok noktaya yay?n kapsam?n?n ad?n? belirler.
netsh ras aaaa show accounting
Geçerli hesap sa?lay?c?s?n? gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir Uzaktan Erişim istemci arabirimi için ana makine gruplar? tablosunu gösterir / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp/show/rasgrouptable.htm
0.218
22851

Shift + right click context menu in the explorer views!

 /

Kids login protection under Windows 10 on tablet or desktop PC!

 /

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

Quad Explorer: see folder size in the status bar!

 /

Problem with path to your own ini file with quotes in QTP!

 /

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

If do nothing on the PC as soon as possible in standby mode under Windows 10, 8.1, 7!

 /

Who needs such nonsense as mouse tracks on the modern Windows 10 OS?

 /

Windows 10/8.1/7 Programme als Administrator ausführen?

 /

Disable auto expand folder in Windows 7 Explorer?

 /