NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » news

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping news ? Použití: ping news Parametry: Žádné. Například: ping news

NETSH / DIAG / PING / NEWS

netsh diag ping news - Windows 2000/XP - Příkazy Testování diskusního serveru pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, news, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db show
Zobrazí informace.
netsh routing reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh routing ip autodhcp set global
Změní globální parametry modulu přidělování DHCP
netsh interface ipv6 delete dns
Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní.
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Na zadaném rozhraní nakonfiguruje zjišťování směrovačů.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpozná název partnera pomocí trasování cesty.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/news.htm
0.046

What is Unicode / I need that?

 /

Change Windows-8, 8.1 and Win 10 Computer Name, Workgroup and Domain settings?

 /

Wie kann ich unter Windows 7 meinen Kopfhörer anschließen.Ich bekomme keinen Ton auf meinen Kopfhörern?

 /

Was ist ein Gast-Account?

 /

How to set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /

Wie kann ich einen weiteren Registrierungseditor starten?

 /

8 Lösungen, um den Task-Manager in Windows 8.1, 8  und 10 zu öffnen, bzw. starten!

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /