NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » news

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping news ? Použití: ping news Parametry: Žádné. Například: ping news

NETSH / DIAG / PING / NEWS

netsh diag ping news - Windows 2000/XP - Příkazy Testování diskusního serveru pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, news, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db show
Zobrazí informace.
netsh routing reset
Nastaví směrování protokolu IP do čistého stavu.
netsh routing ip autodhcp set global
Změní globální parametry modulu přidělování DHCP
netsh interface ipv6 delete dns
Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní.
netsh routing ip routerdiscovery add interface
Na zadaném rozhraní nakonfiguruje zjišťování směrovačů.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpozná název partnera pomocí trasování cesty.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/news.htm
0.14

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

Do you want to restore the icons on Windows start / login?

 /

Was ist Windows 2011?

 /

Kann ich Dateien von 32-Bit auf einem 64-Bit Betriebssystemen öffnen?

 /

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /

How to automatically clean up scanned JPEGs when end the Program?

 /