NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp show global ? Kullanım: show global Açıklamalar: DHCP ayırıcısı genel yapılandırmasını gösterir. Bu komut için gösterilen bilgiler: Alan Açıklama ----- ----------- Kapsam Adresi DHCP ayırıcı kapsamı için yapılandırılan IP adresini gösterir. Kapsam Maskesi Ağ IP adresiyle ilişkili alt ağ maskesini gösterir. Kira Süresi DHCP kira süresini dakika olarak gösterir. Günlük Düzeyi DHCP ayırmayla ilgili olayların günlük düzeyini gösterir.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SHOW / GLOBAL

netsh routing ip autodhcp show global - Windows 2000/XP - Komutları DHCP ay?r?c?s? yap?land?rmas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp show global
DHCP ay?r?c?s? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 delete prefixpolicy
Önek ilkesi girdisi siler.
netsh routing ip routerdiscovery dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh ras aaaa add
Bir tabloya ö?eleri ekler .
netsh diag show wins
Her bir ba?daºt?r?c? için birincil ve ikincil WINS sunucular?n? görüntüler.
netsh routing ip nat help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
DHCP ay?r?c?s? yap?land?rmas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/show/global.htm
0.171
17928

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 11, 10, 8.1, 7!

 /

Difference between check boxes and Combo boxes?

 /

How to print only the selected text in Office Word?

 /

Difference between admin and system admin under Windows?

 /

Start under Windows 11 from the Start menu as Admin!

 /

Wozu die Tage im linken Bereich neben der Datum Differenz-Ausgabe?

 /

How can i preview images in File Explorer Views?

 /

Help on Windows 10/11 I can not customize the file time stamp, why?

 /

Windows x64 operating systems, what´s that?

 /

Windows 10/11 the advanced management of hard drives and drives!

 /

Run Internet Explorer on Windows 10 , can I do?

 /

Position the desktop clock correctly on the desktop!

 /