NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set authserver ? set authserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighet [init-score =] start-score [port =] port [timeout =] tidsavbrudd [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Gir en IP-adresse eller navnet til en RADIUS-server som kan motta godkjenningsforespørsler. name DNS-navnet eller IP-adressen til en RADIUS-server secret Den delte hemmeligheten init-score Innledende score (serverprioritet) port Angir porten som godkjenningsforespørsler skal sendes på. timeout Tidsavbruddsperioden før RADIUS-serveren merkes som utilgjengelig (sekunder) signature hvorvidt digitale signaturer skal brukes

NETSH / RAS / AAAA / SET / AUTHSERVER

netsh ras aaaa set authserver - Windows 2000/XP - kommando Angir egenskaper for en godkjenningsserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
netsh ras ip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ip add address
Legger en IP-adresse til det angitte grensesnittet.
netsh routing ip ospf show routefilter
Viser informasjon om OSPF-rutefilter.
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
netsh show alias
Lister opp alle definerte aliaser.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/authserver.htm

0.078

Windows 10 delay while typing?

 /

Windows 10 Run-Command Dialog via Desktop Shortcut?

 /

How to change in Windows-7 the display of dates, times, currency and measurements?

 /

How to make in Windows 8 or 8.1 a restart with recovery options?

 /

Vorschau der PDF-Ausgabedatei!

 /

Adobe.de Kostenlose Testversionen zum Download!

 /

Automatically open folder in Windows 10 tree view (expand)!

 /

Can I use my Windows XP Wallpaper in Windows 7 Ultimate x64

 /