NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » aaaa » set » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa set authserver ? set authserver [ name = ] server [ [secret =] hemmelighet [init-score =] start-score [port =] port [timeout =] tidsavbrudd [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Gir en IP-adresse eller navnet til en RADIUS-server som kan motta godkjenningsforespørsler. name DNS-navnet eller IP-adressen til en RADIUS-server secret Den delte hemmeligheten init-score Innledende score (serverprioritet) port Angir porten som godkjenningsforespørsler skal sendes på. timeout Tidsavbruddsperioden før RADIUS-serveren merkes som utilgjengelig (sekunder) signature hvorvidt digitale signaturer skal brukes

NETSH / RAS / AAAA / SET / AUTHSERVER

netsh ras aaaa set authserver - Windows 2000/XP - kommando Angir egenskaper for en godkjenningsserver. / Windows 2000/XP
netsh, ras, aaaa, set, authserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios add
Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.
netsh ras ip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ip add address
Legger en IP-adresse til det angitte grensesnittet.
netsh routing ip ospf show routefilter
Viser informasjon om OSPF-rutefilter.
netsh p2p group help
Viser en liste over kommandoer.
netsh show alias
Lister opp alle definerte aliaser.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/set/authserver.htm
0.061

Create and mange user accounts in Windows 10?

 /

Der Windows 7 Datenträger läßt sich nicht verkleinern, warum?

 /

Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10?

 /

Mouse Hearts for the Windows-10 Desktop!

 /

How to customize in Windows-10 the double tap time for touch screens?

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

TouchWiz Start high battery usage on my android smart phone, why?

 /

AndroidAP Password for Samsung Galaxy (forgot, to change, enter new)?

 /