NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios add ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: add nbname - Legger til et NETBIOS-navn i listen over NETBIOS-navn.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS / ADD

netsh routing ipx netbios add - Windows 2000/XP - kommando Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa show accounting
Viser gjeldende kontobehandlingstilbyder.
netsh firewall set allowedprogram
Angir konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip ospf add protofilter
Legger til OSPF-protokollfilter.
netsh interface show credentials
Viser godkjenningene som brukes til ? koble til et grensesnitt.
netsh routing ipx sap delete filter
Sletter et protokollfilter fra listen over filtre.
netsh ras show link
Viser koblingsegenskapene som PPP vil forhanle om
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios/add.htm
0.046

Memory upgrade on Samsung Galaxy how to modify (Android)?

 /

User Requests?

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

Finde die gleichen Bilder gedreht und negativ plus umgedreht!

 /

Open a new program instance or window via Windows Start (8.x, 10)!

 /

Welche Bedeutung haben die "Rot" angezeigten Dateien im Explorer?

 /

Windows-10 tool to change the color profile for a device, where is it? (printer, fax)

 /

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows-10!

 /