netsh ras ip dump - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / RAS / IP / DUMP

netsh ras ip dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras delete
Bir tablodan ö?eleri kald?r?r.
netsh firewall show portopening
Güvenlik duvar? ba?lant? noktas? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf set global
Genel OSPF parametrelerini de?iºtirir.
netsh lan show profiles
Makine üzerinde yap?land?r?lm?º geçerli kablolu profillerin listesini gösterir.
netsh routing ipx show
Yap?land?rma bilgilerini gösterir.
netsh routing ip autodhcp
`netsh routing ip autodhcp' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/ras/ip/dump.htm
0.125
14172

Using standard Printer  drivers in Windows (7, 8.1, 10) in example for Konica KL!

 /

Nur ein paar Programme, Nenad?

 /

How to open Windows 8.1 or 8 Control Panel (run, find, start)?

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

How can I block to open *.zip, *.rar *.cab directory in explorer view?

 /

Computer Management in Windows 8.1 and 10 (Find, Open and Run)?

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Can I find Windows 7 On-Screen Keyboard?

 /

The desktop icons or symbols in Vista / and Windows 10/8.1 are much too large!

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

How do i find out what type is my Drive, SSD, or HDD on Windows 10?

 /

Problem PERL on ISS 7.5 MS Web Server, invalid character: "?

 /