NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: set filter - Endrer filterattributter på det angitte grensesnittet. set interface - Angir grensesnittilstanden. set loglevel - Angir det globale loggingsnivået. set persistentroute - Endrer en fast statisk rute. set preferenceforprotocol - Angir preferansenivået for den angitte protokollen. set rtmroute - Endrer en ikke-fast netmgmt-rute. set scope - Angir navnet til et multicast-område.

NETSH / ROUTING / IP / SET

netsh routing ip set - Windows 2000/XP - kommando Angir konfigurasjonsinformasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifstats
Viser per-grensesnitt-statistikk for DHCP Relay-agent
netsh p2p pnrp cloud repair
Starter delingsgjenkjenning og reparasjon.
netsh delete helper
Fjerner en hjelper-DLL.
netsh routing ip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 set privacy
Endrer konfigurasjonsparametere for sikkerhetsniv?.
netsh routing ip show mfestats
Viser statistikk om oppf?ringer for multicast-videresending
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/set.htm
0.061

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Kann ich die Windows Server 2008 Testversion downloaden?

 /

Warum werden Dateitypen mit falschem Programm geöffnet?

 /

Include or exclude in Windows 8 / 8.1 / 10 compressed files when searching for files (. ZIP,. CAB, etc.)!

 /

Find color filter settings under Windows 10, how to!

 /

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /

Platzhalter, Wildcards, Zeichen vergleich, suchen und finden (Dateitausche)?

 /

Download Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software 64-Bit!

 /